Kapat

Boşanma Danışmanlığı Nedir?

Anasayfa
Haberler Boşanma Danışmanlığı Nedir?
Reklam Reklam

Son yıllarda evlilik danışmanlığının yanı sıra sağlıklı boşanma danışmanlığı da önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle gelişmiş ülkelerde boşanma arabuluculuğu (divorce mediation) kavramı hızla yaygınlaşmaktadır. Boşanma arabuluculuğunun temel amacı tek bir tarafın isteklerinin karşılandığı, diğer tarafın kaybettiği (kazan-kaybet) bir sonuca ulaşmak yerine, iki tarafında gerçek ihtiyaçlarının karşılandığı ve iki tarafında kazandığı (kazan-kazan) bir ortak sonuca ulaşmaktır. Çünkü taraflardan yalnızca birinin kazanması diğer tarafta öfke ve hayal kırıklığına yol açmaktadır. Oysa ki özellikle ortada çocuk olması durumunda her iki tarafta birbiri ile görüşmek zorundadır(çocukların düğünü, hastalığı, mezuniyeti vb. ). En nihayetinde anne babalar sadece birbirlerinden boşanmaktadır, çocuklarından değil. Bu nedenle tarafların iletişiminin devam etmesi son derece büyük önem taşımaktadır. Boşanma arabuluculuğu ayrılık ve boşanmayı takiben duruşma salonu mücadeleleri olmaksızın çocukların bakımıyla ve boşanmayla ilişkili uyuşmazlıkların çözülmesi yoludur. Bu süreç, anne ve babaların ayrılık ve boşanma sürecinde karşılaştıkları problemlere çözüm bulmalarına yardımcı olur. Arabuluculuk için başvurulan kişinin bu konu da özel bir eğitim almış olması gerekmektedir. Arabulucunun hem hukuk hem de psikoloji alanında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Boşanma Danışmanı boşanma konusunda nasıl yardımcı olabilir?

Danışman, çiftin boşanma düşüncesinin yoğunluğuna ve ihtiyaçlarına bağlı olarak aşağıda yer alan yaklaşımlardan uygun olanlarını sergilerler:

  • Çiftin boşanma konusunda doğru bir karar verip vermediklerinden emin olmalarını sağlayacak yakla­şımlarda bulunurlar.
  • Çiftin hayatlarındaki çatışma konularına yapıcı ve çözümcü yaklaşımlar getirerek sorunlarını çözebil­meleri için yeni şanslar oluşturmaya çalışırlar.
  • Çiftin arasında sorunlara yol açan ilişki sistemindeki bozuklukları giderme konusunda yeni düzenlemeler önerirler.
  • Boşanma kararı alan çiftlerin yeni hayatlarına uyum­larını kolaylaştırırlar.
  • Boşanma kararından sonra çiftin yeni hayatlarının sorumluluklarını almalarına, yeni gereksinimleri­ni belirlemelerine ve hayatlarını düzenlemelerine yardımcı olurlar.
  • Boşanma kararı alan ailelere, çocuklarının ruh sağ­lıklarını koruyabilmeleri için yapmaları gerekenler konusunda yardımcı olurlar.
Reklam Reklam Reklam