Kapat

Burdur Ülkü Ocaklarından Çocuk istismarı ve Çocuk hakları konferansı

Anasayfa
Burdur Burdur Ülkü Ocaklarından Çocuk istismarı ve Çocuk hakları konferansı
Reklam Reklam Reklam

Ülkü Ocakları Burdur İl Başkanlığı olarak Abdullah Buğra Koçlar Konferansları kapsamında, Türk Aile Yapısında Çocuk, Çocuk Yetiştirme, Çocuk Hakları ve Çocuk İstismarı konularında Dr.Öğrt.Üyesi.Canan Gönüllü Taşkesen hanımefendinin katılımlarıyla Müze konferans salonunda konferansımızı düzenledik.

Konuşma metnimiz şu şekildedir:
Aile, yaygın bir eğitim kurumudur ve bireyin eğitimi, önce ailede başlamaktadır ve örgün eğitim kurumu olan okullarda devam etmektedir. Okullarda ve ailede verilen eğitimin birbirini desteklemesi veya paralel gitmesi beklenir.

Çocuk için özellikle anne sevgisi çok önemlidir. Anne sevgisinden yoksun kalan çocuk, diğer ihtiyaçları giderilse bile, dokunma ve sevme ihtiyacı doyurulamadığı için, psikolojik açıdan tutarsız davranışlar gösterir.

Tarih incelemeleri ortaya koymuştur ki, Türk milletini bütünlük içinde tutan iki güç merkezi mevcut olmuştur: Biri ordu düzeni, diğeri aile yapısı.

Eski Türk cemiyetinde ilk sosyal birlik olan aile bütün sosyal bünyenin çekirdeği durumundaydı. Bu birlik kan akrabalığı esasına dayanıyordu. Türklerin dünyanın dört bir yanına dayanmalarına rağmen varlıklarını korumaları aile yapısına verdikleri büyük önemden ileri gelir. Bunun bir delili de Türk dilinde başka milletlerde rastlanmayan zenginlikte var olan akrabalık farklılıklarını belirleyici kelimelerdir.

Çocuğun bakım ve beslenme gereksinimlerinin yeterince karşılanmaması gerekli tıbbi müdahalelerin yapılmaması, anne baba olarak çocuğa karşı danışmanlık görevinin yeterince yerine getirilmemesi ve çocuğun tek başına bırakılması ihmal davranışına örnek olarak verilebilir.

Aktif bir olgu olarak nitelendirilen istismar ise anne, baba ya da bakıcının çocuğa zarar vermesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Çocuk istismarı istem dâhilinde fiziksel zarar verme, çocuğun kötü beslenmesine yol açma, cinsel istismar, çıkar için kullanma, bundan da öte çocuğun normal fiziksel ve zihinsel gelişimini kısıtlayıcı her türlü faaliyette bulunmayı içermektedir.

Devlet çocuğu anne-babanın ya da çocuğun bakımından sorumlu başka kişilerin her türlü kötü muamelesinden korumak, çocuğun istismarını önlemek ve bu tür davranışlara maruz kalan çocukların tedavisini amaçlayan sosyal programlar hazırlamakla yükümlüdür.

Çocuk hakları sözleşmesi ilkeleri; ayrımcılığın önlenmesi, eşitlik, adalet çocuğun yüksek yararının gözetilmesi, çocuklara sevgi, hoşgörü, çocuğun kendisiyle ilgili süreçlere katılımı ve görüşlerinin alınması boyutlarını içerir.

Çocuğun kişi, hak ve özgürlükleri; isim, vatandaşlık, uyruk, kimlik, kimliğin korunması, haklarını, çocuğun ifade özgürlüğü hakkını, bilgilenme hakkını, düşünce, vicdan, inanç özgürlüğü hakkını, dernek kurma özgürlüğünü, yardım amaçlı yardım toplama hakkını, özel yaşamın dokunulmazlığını, işkenceye tabi tutulmamasına, insanlık dışı, zalimce ve kötü muamele görmeme ve cezalandırmama haklarını içerir.

MHP Burdur il Başkanı Sn.Hikmet Ökte beyefendiye, MHP Merkez İlçe Başkanı Sn.Salih Özparlak beyefendiye, MHP Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Karagöz hanimefendiye, İl ocak Başkan Yardımcısi Abdurrahman Arıkan’a,İl Ocak yönetimime, Üniversite,ortaöğretim ve asena teşkilatıma, Kıymetli Öğretmenlerime,Katılım sağlayan hanımefendilere ve beyefendilere teşekkür ediyorum.
Ayrıca konuşmacı olarak misafirimiz olan Dr. Öğrt. Üyesi Canan GÖNÜLLÜ TAŞKESEN hanımefendiye destekleri ve bilgilendirmeleri için teşekkürlerimi sunuyorum.

Ülkü Ocakları Burdur İl Başkanı

Ayhan METE

Reklam Reklam Reklam