Kapat

istanbul escort

escort bayan

Derviş Mehmet Paşa Kütüphanesi hizmete açılacak

Anasayfa
Burdur Derviş Mehmet Paşa Kütüphanesi hizmete açılacak
Reklam Reklam Reklam Reklam

Geçmiş yıllara ait kütüphaneler arasında en önemli yere sahip Derviş Mehmet Paşa Kütüphanesi, önümüzdeki günlerde kullanıma açılacak.

Burdur’da 1870-1898 yılları arasında 3, 1898-1906 yılları arasında 4 kütüphane mevcuttu. 1906 yılında biri Tefenni ilçesinde olmak üzere 5 kütüphanenin varlığı bilinmekte. İlimizde günümüze kadar ulaşmamış daha fazla kütüphanenin varlığından da söz ediliyor.

Derviş Mehmet Paşa Kütüphanesi, Burdur’un 1870–1906 yılları arasındaki yapılmış 4 kütüphanesinden en önemlisi. Osmanlı Döneminde, 1800–1807 tarihleri arasında, Burdurlu Sadrazam Derviş Mehmet Paşa tarafından yaptırıldığı bilinmekte. Vakfiyelerden anlaşıldığına göre kütüphane kitap sayısı itibariyle dönemindeki kütüphanelerin en zengini olup, 1881 yılında 1260, 1898 ve 1903 yılları arasında ise 4 bin 500 kitap mevcuttur. Diğer kütüphaneler içerisinde yer alan Küçük Şeyh Mustafa Kütüphanesi’nde 1881 yılında 79, Halil Hamid Paşa Kütüphenesi’nde 72, 1898-1899 yılları arasında Küçük Şeyh Mustafa Kütüphanesi’nde 720, Halil Hamid Paşa Kütüphanesi’nde 120, Sadenzade Hacı İsmail Ağa Kütüphanesi’nde 3200 kitap bulunmaktaydı.

Derviş Mehmet Paşa Kütüphanesi, Şeyh Sinan Mahallesi’nde, Oluklar Altı Caddesi’nde, Şeyh Sinan Camii karşısında Hoca Balı Hamamı bitişiğinde yer almakta. II. Mahmut Devri sadrazamlarından Burdurlu Sadrazam Derviş Mehmet Paşa, hicri 1200 tarihlerinde Burdur’da yüksek âlimler yaşadığını görerek burada bir kütüphane yaptırmayı arzu eder. 1316 H.(1898-1899 M.) Maarif Salnameleri’ne göre kuruluş tarihi 1770-1771 M. dir. Burdur kesme taşından, kubbesi kurşunla örtülü, Osmanlı ve Türk kütüphane mimarisi tarzında Pir Kulzade Kütüphanesi tipinde kârgir ve mükemmel bir bina olarak yaptırılmış olup, kitaplarla beraber vakfedilmiştir.

Bu kütüphane, kitap sayısı itibarı ile mevcut kütüphanelerin en zengini olup, 1298 H. (1880 M.) Konya Vilayeti Salnamesi’ne göre kitap sayısı 1260 olarak görülmekte. 1898-1899 yılları arasında ise 4500 kitap mevcudu olduğu 1316 H. tarihli Maarif Salnamesi’nde de görülmekte.

Kaynak: Burdur Gazetesi

Reklam Reklam Reklam