Kapat
istanbul escort

Prof. Dr. Kürşat Özdaşlı, MAKÜ Rektörlüğüne Aday!

Anasayfa
Burdur Prof. Dr. Kürşat Özdaşlı, MAKÜ Rektörlüğüne Aday!
Reklam Reklam Reklam Reklam Reklam

MAKÜ Rektör Adayı Prof. Dr. Kürşat Özdaşlı, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kürşat Tuncel ve üyelerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Prof. Dr. Kürşat Özdaşlı, adaylığı hakkında açıklamalarda bulundu. Adaylık başvurularının 26 Nisan’a kadar devam edeceğini belirten Prof. Dr. Kürşat Özdaşlı, MAKÜ Rektörlüğüne atanırsa, liyakatı, kamu yararını ve bu konuda birtakım ilkeleri benimseyeceğini söyledi.

MAKÜ Rektör Adayı Prof. Dr. Kürşat Özdaşlı ziyarette adaylığıyla ilgili açıklamasında;

“Sizinde malumunuz 12 Nisan’da ilanlar çıktı. MAKÜ Rektör adaylığıyla ilgili başvurular 26 Nisan’da tamamlanacak süreç. YÖK’te mülakattan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın görevlendirmesi söz konusu olacak.

Önemli olan üniversitemizin, bölgemizin fayda etmesi bu süreçte. Eğer bize nasip olursa da bu faydayı ortaya çıkarabilmek için maksimum seviyede çalışacağıma ve gayret edeceğime söz veriyorum. Üniversitenin 3 temel misyonu var. EĞİTİM öğretim misyonu var. Araştırma ve proje üretme misyonu var ve topluma hizmet misyonu var. Bu topluma hizmet etme misyonunun da temelde Burdur’dan başlayarak böyle bir dalga gibi Burdur’un etrafında bölgesinde yayılarak gidecek, özellikle Batı Akdeniz Bölgesi açısından anlam ifade edecek. Eiğitim öğretim misyonu çağın ve mezunlarıtalep edenlerin beklentileri doğrultusunda bir piyasa mekanızlası içinde aslında. Bunun değerlendirilmesi gerekiyor ve hem çağın hem mezunları talep edenleri istek ve beklentilerini karşılayan bir eğitm öğretim mekanızması oluşturmak gerekiyor. Diğer tarafta proje ve argeler ayağına baktığımızda üniversitede temel araştırmaların ve uygulamalı araştırmaların ciddi şekilde yapılması, temel araştırmalar neticesinde elde edilen bilgilerin uygulamaya aktarılabilmesi.

Topluma hizmet boyutu. Burdur ili, ilçeleri, bölgemiz ve ülkemiz için hem ekonomik anlamda üniversitenin birtakım değerler üretebilmesi,sadece ekonomik olarak konuya bakmayıp, sosyo-kültürel anlamda üniversitenin değerler üretebilmesi, değerleri yaygın hale getirebilmesi gerekiyor. Bunların hızlandırılarak ilerletilmesi gerekiyor. O kültürün daha derinlemesine hem sosyolojik hem psikolojik olarak araşıtırlaması, ortaya çıkarılması ve bu bilginin yaygınlaştırılması ilgili çabalarda yoğunlaşmak gerekiyor diye düşünüyorum.”dedi.

Liyakat esaslı bir yönetim

Yönetimde liyakat ve sadakatın olması gerektiğini vurgulayan MAKÜ Rektör adayı Prof. Dr. Özdaşlı;

“Yönetim olgusu insanları ve kaynakları amaçlar doğrultusunda yürütmekse eğer birtakım ilkelerle yola çıkılır. Biz bu ilkeler doğrultusunda haraket edeceğiz.

Geçmişte Türk milleti büyük devletler kurmuştur. Bu devletlerde biz baktığımızda benim gördüğüm en önemli unsurlardan birtanesi, liyakat. Liyakatın yanında sadakatinde olması gerekiyor. Diğer unsur adalet. Adalet çok önemli bir mesele. Adil olmak gerekiyor. Adaletin kendi koyduğu ilkelerde devam etmek gerekiyor. Burada adalet konusuna ciddi önem vermek gerekiyor. Paydaşlarda adil olmayan bir durumu gördüklerinde müdahale edebilecekler.

Kamu yararı gözetilmeli

Faydacı ahlak, toplumun ve kamunun faydasına olan işleri gözetmek gerikyor. Ama aynı zamanda da erdemahlakıyla da haraket etmemiz gerekiyor. Çünkü insanlarımız en baştan erdeli davranmayı peşin kabul ereke haraket etmesi gerekiyor. MAKÜ Mehmet Akif Ersoy’un ismiyle müsemma. Mehmet Akif Ersoy yöenitmle ilgili söylediklerinden birtakım dersler çıkardığımı düşünüyorum ben. Özellikle yazdığı şiirlerden. O aruz veznini Türkçe’yle kullanmış. Bizde yönetimde eskiyi atmadan, eskiyi yıpratmadan, eskiyi alıp, yeniyle harmanlayarak güzel bir sentez yapabileceğimizi düşünüyorum.

Hayalle işimiz olmayacak

Ayakları yere basan,hesap verilebilir, anlatılabilir işler yapmaya gayret edeceğiz. Yönetimde duygulu ve canlı olmak gerekiyor. Sürekli olmak, heyecanlı olmak. gerekiyor. En önemli meselelerden birtanesi maddi beklenti olmamalı. Sonuç itibariyle MAKÜ’yle ilgili yapmayı düşündüğüm, planladığım, yazılı hale getirdiğim projeler var. Yapmak istediğim şeyler var. Eğer görev bize nasip olursa bu bağlamda projelerimi gerçekleştirebilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım.” açıklaması yaptı.

ÖZGEÇMİŞİ
Kürşat Özdaşlı, Konya İli Beyşehir İlçesine bağlı Gölyaka (Hoyran) Köyü doğumludur. İlköğretimine Gölyaka İlköğretim Okulunda başladı Isparta Pirimehmet İlköğretim Okulunda tamamladı. Orta öğretimine Isparta Anadolu Lisesinde başladı Konya Meram Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden aldı. Yüksek Lisans eğitimine Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Strateji Bilimi Tezli Yüksek Lisansı programında başladı Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında tamamladı. 2000 yılı Haziran ayında Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak akademik hayata adım attı. Doktorasını Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında tamamlayarak 2008 yılında yardımcı doçent, 2012 yılında Yönetim ve Strateji alanında doçent, 2017 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalında profesör oldu. 2012 yılından itibaren Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde Bölüm Başkanlığı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Burdur İli TOBB Akademik Danışmanlığı, yurt içi ve yurt dışı çeşitli komisyonlarda üyelik gibi görevlerdebulunmuştur. Evlidir ve biri kız biri erkek 2 çocuk babasıdır.

Reklam Reklam Reklam