Belediye Haberleri Haber Girişi: 13.05.2022 - 00:18, Güncelleme: 13.05.2022 - 00:18

2021 Yılı Belediye Bütçesi Kesin Hesabı Kabul Edildi

 

2021 Yılı Belediye Bütçesi Kesin Hesabı Kabul Edildi

Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısında AK Parti ve MHP’nin çekimser, CHP’nin kabul oyları ile 2021 Bütçe Kesin Hesabı oy çokluğu ile kabul edildi. Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısı iki oturum halinde meclis salonunda düzenlendi. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, toplantının ilk oturumunda ek gündem maddelerini oylamaya sunarak, 11 gündem maddesini belediye meclis üyeleri ile karara bağladı.
Bütçe Kesin Hesabı ikinci oturumda kabul edildi Belediye Meclisi toplantısının ikinci oturumunda ise Bütçe Kesin Hesabı ve sabahleyin gündeme alınan maddeler karara bağlandı. Toplantıda ilk olarak Belediye Başkanlığı 2021 yılı Bütçe Kesin Hesabı görüşüldü. Belediye Meclisi Üyelerine 2021 yılı bütçe kesin hesabı komisyon raporunu aktaran Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Çağan Türkan, “Hazırlanmış olan Burdur Belediyesi 2021 yılı bütçe kesin hesabı ve 2021 yılı taşınır kesin hesabı, meclisimiz tarafından komisyonumuza havale edilmiştir. Kurulan Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale edilen, Burdur Belediye Başkanlığı 2021 yılı bütçe kesin hesabı ile 2021 yılı taşınır kesin hesabı üzerinde yaptığımız görüş ve çalışmalarımızla ilgili iş bu rapor tanzim edilmiş olup, meclisimizin onayına arz ederiz. Gider Bütçesi 2021 yılı bütçe kesin hesabı üzerinde yapılan incelemeler neticesinde Ekonomik Sınıflandırmaya göre 1. Düzey Gider Bütçesi; Personel Giderleri: 22.015.399,03 TL Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderleri: 3.384.598,69 TL Mal ve hizmet alımı giderleri: 93.564.587,92 TL Faiz giderleri: 765.235,43 TL Cari Transferler: 2.933,638,13 TL Sermaye Giderleri: 74.385, 876,42 TL Sermale transferleri: 1.704.557,24 TL olmak üzere Toplam 198 milyon 753 bin 892, 86 TL’lik gider gerçekleşmiştir. Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre 1. Düzey Gider Bütçesi; Genel Kamu Hizmetleri: 84.764.137, 78 TL Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri: 7.669.256,04 TL Ekonomik İşler ve Hizmetler: 16.879.825,05 TL Çevre Koruma Hizmetleri: 48.617.613, 94 TL İskan ve toplum refahı hizmetleri: 36.339.580,33 TL Sağlık hizmetleri: 236.479,15 TL Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri: 3.682.660, 06 TL Sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri: 564.340,51 TL olmak üzere toplam 198.753.892,86 TL’lik bir gerçekleşme sağlanmıştır. Kurumsal Sınıflandırmaya göre Müdürlüklerimizin Gider Bütçesi; Özel Kalem Müdürlüğü: 3.518.704,41 TL Destek Hizmetleri Müdürlüğü: 77.790.482,83 TL İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü: 1.814.552, 42 TL Yazı İşleri Müdürlüğü: 805.990,93 TL Hukuk İşleri Müdürlüğü: 988.745,52 TL Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü: 46.181.834, 68 TL Fen İşleri Müdürlüğü: 23.928,880,00 TL Hal Müdürlüğü: 226.105,96 TL Huzurevi Müdürlüğü: 534.520, 14 TL İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: 5.376.492,15 TL İtfaiye Müdürlüğü: 3.497.028,40 TL Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü: 3.682.660,06 TL Mali Hizmetler Müdürlüğü: 8.161.899,37 TL Park ve Bahçeler Müdürlüğü: 7.074.652,38 TL Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü: 344.186,43 TL Su İşleri Müdürlüğü: 7.064.028,55 TL Temizlik İşleri Müdürlüğü: 2.435.779,26 TL Veteriner İşleri Müdürlüğü: 2.344.273,55 TL Zabıta Müdürlüğü: 2.839.295,69 TL Muhtarlık İşleri Müdürlüğü: 143.780,13 TL olarak gerçekleşmiştir. Gelir Bütçesi Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveline bakıldığında; Vergi Gelirleri: 16.952.166,75 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 29.067.973,46 TL Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler: 2.793.383,02 Diğer Gelirler: 155.626.875,92 Sermaye Gelirleri: 232.884,00 TL Red ve İadeler: 868.173,94 TL olmak üzere toplam 203.805.109, 21 TL’lik net gelir gerçekleştiği görülmüştür. Ancak, ilgili Müdürlüğümüz tarafından 2021 Ekim-Kasım-Aralık aylarında, Merkez İdare Vergi Gelirlerinden alınan paylar gelir kaleminde, sistem güncellemesi nedeniyle tahakkuk tutarında hata olduğu tespit edilmiştir. Sistemsel kaynaklı sehven yapılmış olan hata fark edilmiş olup, Maliye Bakanlığı ile iletişime geçilmiş ve düzeltme beyanı verilmesi talebinde bulunulmuştur. Gerekli düzenleme kayıtları yapıldıktan sonra 2021 yılı net geliri 163 milyon 606 bin 304, 55 TL olacaktır. Finansmanın ekonomik sınıflandırılması kesin hesap cetveline bakıldığında; 2021 yılında İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Yapımı için 45 milyon TL ve kanalizasyon proje kredisi için 85 bin 233, 70 TL’lik nakit aktarımı yapılmıştır. Toplu bir şekilde, Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli incelendiğinde (düzeltilmiş haliyle) 2020 yılından devreden gelirimiz 22.272.343,49 TL, yılı tahakkuku 174.271.287,68 TL toplam tahakkuk 196.543.631,17 TL, tahsilattan red ve iadeler 868.173,94 TL, 2021 yılı net tahsilat oranımız %83,2’dir. Aynı şekilde Bütçe Gider Kesin Hesap cetveline bakıldığında; 2020 yılından 22.363.831,19 TL ödenek aktarılmış, 2021 yılı gider bütçesi 190 milyon TL olarak öngörülmüştür. Ayrıca 2021 yılında 7 milyon 500 bin TL ek ödenek verilmiştir. 2021 yılında 198. 753.892,86 TL gider olarak gerçekleşmiş, 6.338.310,79 TL ödenek 2022 yılına devredilmiş ve 14.771.627,54 TL ödenek tenkis edilmiştir. 2021 yılı gerçekleşme oranı %90,4’tür. 2021 yılı Taşınır Kesin Hesabı üzerinde yapılan incelemeler neticesinde; 150 ilk madde ve malzeme hesabına baktığımızda; 2020 yılından devreden mal ve malzeme tutarı 5.016.111,92 TL’dir. 2021 yılı içinde 38.946.997,93 TL’lik mal ve malzeme alımı yapılmıştır. Toplamda 43.963.109,77 TL’lik bu mal ve malzemenin 19.784.971,96 TL’lik kısmı 2022 yılına devredilmiştir. 253 tesis makine ve cihazlar hesabına baktığımızda; 2020 yılından 9.910.806,15 TL devretmiş, 2021 yılı içinde 2.374.813,28 TL alım yapılmış ve 11.387.768,45 TL’lik tesis, makine ve cihaz 2022 yılına devredilmiştir. 254 taşıtlar hesabında ise; 2020 yılından 9.828.179,87 TL taşıt devralınmış, 2021 yılı içinde 628.751,87 TL tutarında tayıt alımı yapılmış, toplamda da 2022 yılına 10.425.921,16 TL tutarında devir yapılmıştır. 255 Demirbaşlar hesabına bakıldığında ise; 2020 yılından devreden tutar 5.016.552,25 TL’dir. 2021 yılı içinde 1.470.119,78 TL tutarında taşıt alımı yapılmış ve toplamda da 6.228.158,38 TL tutarında demirbaş 2022 yılına devredilmiştir. Sonuç itibarıyla Burdur Belediyesi 2021 yılı taşınır kesin hesabı, komisyon üyelerimiz Adem Çakıcı ve Hamit Gören’in çekimser oyunda karşı oy çokluğu ile uygun bulunmuştur. Meclisimize arz olunur” dedi. Başkan Ercengiz, belediye meclisi üyelerinin bütçe hakkındaki görüşlerini aldı. “Arkadaşlarımız, sınırlı bütçe ile sınırsız hizmetin karşılanması için gayret gösteriyorlar” Başkan Ercengiz, “Kamu kaynaklarını en etkin şekilde kullanmaya, toparlamaya, vatandaşımızı gününde vergisini ödemeye, aldığı hizmetin karşılığını ödemeye elimizden geldiği kadar teşvik ediyoruz. Hep söylediğim gibi arkadaşlarımız, sınırlı bütçe ile sınırsız hizmetin karşılanması için gayret gösteriyorlar. Orada tabi bütçe kalemleri ayrı ayrı yazılmadığı için çok ayrıntıyı göremiyoruz ama bütçemiz içinde personel giderlerinin yanı sıra bir çok hizmeti kendimiz ürettiğimiz için hammadde alımları da önemli bir  kalem tutuyor yani şöyle bir uygulama içinde olsaydık eğer bu bütçenin sınıflandırılması daha farklı olacaktı. Hizmet alımları kalemi daha fazla olacak örneğin yapılan bir hizmeti çöp toplama, asfalt dökme, kaldırım yapma ya da muhtelif metal aksamların satın alınması gibi şimdi kalemlerin içinde demirbaşların dışında da hammadde önemli bir kalem oluşturuyor. Talep eden olursa ayrıntısını verebiliriz. Önemli bir miktarda sermaye giderleri içinde hammadde alımı ve hizmet alımlarının kendi içimizden yapılmasından kaynaklanıyor, bunu da ifade etmek isterim. Kendi içimizde bu işi büyütmeye çalışıyoruz” açıklamasında bulundu. Başkan Ercengiz’in oylamaya sunmasıyla 2021 Bütçe Kesin Hesabı, AK Parti ve MHP’nin çekimser, CHP’nin kabul oyları ile oy çokluğuyla kabul edildi. Gündem Maddeleri Belediye Meclisi Üyeleri tarafından karara bağlanan gündem maddeleri arasında içme suyu zammı, Sultandere Mezarlığındaki aile kabirlerinin fiyatları ve Sultandere Mezarlığında vatandaşlar tarafından yaptırılan hayrat çeşmelerinin fiyatları belirlendi. İçme suyu fiyatlarına zam geldi Buna göre, içme suyu hizmetlerinin sunumundaki maliyetlerda yaşanan artışlar nedeniyle içme suyu ücretlerinin mesken dışındaki abone gruplarında güncelleme yapıldı. Belediye Meclisi üyeleri gündem maddesini görüşerek, turizm tesisleri ve kamu kurumları hariç tüm meskenlerde yüzde 50 zam güncellemesine karar verdi. Aile Kabirleri fiyatlarına yılda bir artış yapılacak Belediye Meclisi üyeleri, toplantıda 2 kişilik aile kabri, 2 kişilik köşe aile kabri ve 2 kişilik komşu aile kabirlerinin satışlarını yeniden belirlenmesine ve yılda bir kere artış yapılmasına oybirliği ile karar verdi. Sultandere Mezarlığında hayrat çeşmesi yaptırmak isteyen vatandaşlar için ise fiyatlar yeniden güncellendi. Hammaddede yaşanan artışı değerlendiren belediye meclisi üyeleri, döküm hayrat çeşmesi yaptırmak isteyen vatandaşlardan 10 bin TL, alüminyum hayrat çeşmesi yaptırmak isteyen vatandaşlardan ise 6 bin TL alınmasına oybirliği ile karar verdi. Hayal GİRİŞİM burdurgazetesi
Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısında AK Parti ve MHP’nin çekimser, CHP’nin kabul oyları ile 2021 Bütçe Kesin Hesabı oy çokluğu ile kabul edildi. Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısı iki oturum halinde meclis salonunda düzenlendi. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, toplantının ilk oturumunda ek gündem maddelerini oylamaya sunarak, 11 gündem maddesini belediye meclis üyeleri ile karara bağladı.

Bütçe Kesin Hesabı ikinci oturumda kabul edildi

Belediye Meclisi toplantısının ikinci oturumunda ise Bütçe Kesin Hesabı ve sabahleyin gündeme alınan maddeler karara bağlandı. Toplantıda ilk olarak Belediye Başkanlığı 2021 yılı Bütçe Kesin Hesabı görüşüldü. Belediye Meclisi Üyelerine 2021 yılı bütçe kesin hesabı komisyon raporunu aktaran Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Çağan Türkan, “Hazırlanmış olan Burdur Belediyesi 2021 yılı bütçe kesin hesabı ve 2021 yılı taşınır kesin hesabı, meclisimiz tarafından komisyonumuza havale edilmiştir. Kurulan Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale edilen, Burdur Belediye Başkanlığı 2021 yılı bütçe kesin hesabı ile 2021 yılı taşınır kesin hesabı üzerinde yaptığımız görüş ve çalışmalarımızla ilgili iş bu rapor tanzim edilmiş olup, meclisimizin onayına arz ederiz.

Gider Bütçesi

2021 yılı bütçe kesin hesabı üzerinde yapılan incelemeler neticesinde Ekonomik Sınıflandırmaya göre 1. Düzey Gider Bütçesi;

Personel Giderleri: 22.015.399,03 TL

Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderleri: 3.384.598,69 TL

Mal ve hizmet alımı giderleri: 93.564.587,92 TL

Faiz giderleri: 765.235,43 TL

Cari Transferler: 2.933,638,13 TL

Sermaye Giderleri: 74.385, 876,42 TL

Sermale transferleri: 1.704.557,24 TL olmak üzere Toplam 198 milyon 753 bin 892, 86 TL’lik gider gerçekleşmiştir.

Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre 1. Düzey Gider Bütçesi;

Genel Kamu Hizmetleri: 84.764.137, 78 TL

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri: 7.669.256,04 TL

Ekonomik İşler ve Hizmetler: 16.879.825,05 TL

Çevre Koruma Hizmetleri: 48.617.613, 94 TL

İskan ve toplum refahı hizmetleri: 36.339.580,33 TL

Sağlık hizmetleri: 236.479,15 TL

Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri: 3.682.660, 06 TL

Sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri: 564.340,51 TL olmak üzere toplam 198.753.892,86 TL’lik bir gerçekleşme sağlanmıştır.

Kurumsal Sınıflandırmaya göre Müdürlüklerimizin Gider Bütçesi;

Özel Kalem Müdürlüğü: 3.518.704,41 TL

Destek Hizmetleri Müdürlüğü: 77.790.482,83 TL

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü: 1.814.552, 42 TL

Yazı İşleri Müdürlüğü: 805.990,93 TL

Hukuk İşleri Müdürlüğü: 988.745,52 TL

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü: 46.181.834, 68 TL

Fen İşleri Müdürlüğü: 23.928,880,00 TL

Hal Müdürlüğü: 226.105,96 TL

Huzurevi Müdürlüğü: 534.520, 14 TL

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: 5.376.492,15 TL

İtfaiye Müdürlüğü: 3.497.028,40 TL

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü: 3.682.660,06 TL

Mali Hizmetler Müdürlüğü: 8.161.899,37 TL

Park ve Bahçeler Müdürlüğü: 7.074.652,38 TL

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü: 344.186,43 TL

Su İşleri Müdürlüğü: 7.064.028,55 TL

Temizlik İşleri Müdürlüğü: 2.435.779,26 TL

Veteriner İşleri Müdürlüğü: 2.344.273,55 TL

Zabıta Müdürlüğü: 2.839.295,69 TL

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü: 143.780,13 TL olarak gerçekleşmiştir.

Gelir Bütçesi

Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveline bakıldığında;

Vergi Gelirleri: 16.952.166,75 TL

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 29.067.973,46 TL

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler: 2.793.383,02

Diğer Gelirler: 155.626.875,92

Sermaye Gelirleri: 232.884,00 TL

Red ve İadeler: 868.173,94 TL olmak üzere toplam 203.805.109, 21 TL’lik net gelir gerçekleştiği görülmüştür. Ancak, ilgili Müdürlüğümüz tarafından 2021 Ekim-Kasım-Aralık aylarında, Merkez İdare Vergi Gelirlerinden alınan paylar gelir kaleminde, sistem güncellemesi nedeniyle tahakkuk tutarında hata olduğu tespit edilmiştir. Sistemsel kaynaklı sehven yapılmış olan hata fark edilmiş olup, Maliye Bakanlığı ile iletişime geçilmiş ve düzeltme beyanı verilmesi talebinde bulunulmuştur. Gerekli düzenleme kayıtları yapıldıktan sonra 2021 yılı net geliri 163 milyon 606 bin 304, 55 TL olacaktır.

Finansmanın ekonomik sınıflandırılması kesin hesap cetveline bakıldığında; 2021 yılında İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Yapımı için 45 milyon TL ve kanalizasyon proje kredisi için 85 bin 233, 70 TL’lik nakit aktarımı yapılmıştır. Toplu bir şekilde, Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli incelendiğinde (düzeltilmiş haliyle) 2020 yılından devreden gelirimiz 22.272.343,49 TL, yılı tahakkuku 174.271.287,68 TL toplam tahakkuk 196.543.631,17 TL, tahsilattan red ve iadeler 868.173,94 TL, 2021 yılı net tahsilat oranımız %83,2’dir. Aynı şekilde Bütçe Gider Kesin Hesap cetveline bakıldığında; 2020 yılından 22.363.831,19 TL ödenek aktarılmış, 2021 yılı gider bütçesi 190 milyon TL olarak öngörülmüştür. Ayrıca 2021 yılında 7 milyon 500 bin TL ek ödenek verilmiştir. 2021 yılında 198. 753.892,86 TL gider olarak gerçekleşmiş, 6.338.310,79 TL ödenek 2022 yılına devredilmiş ve 14.771.627,54 TL ödenek tenkis edilmiştir. 2021 yılı gerçekleşme oranı %90,4’tür.

2021 yılı Taşınır Kesin Hesabı üzerinde yapılan incelemeler neticesinde; 150 ilk madde ve malzeme hesabına baktığımızda; 2020 yılından devreden mal ve malzeme tutarı 5.016.111,92 TL’dir. 2021 yılı içinde 38.946.997,93 TL’lik mal ve malzeme alımı yapılmıştır. Toplamda 43.963.109,77 TL’lik bu mal ve malzemenin 19.784.971,96 TL’lik kısmı 2022 yılına devredilmiştir.

253 tesis makine ve cihazlar hesabına baktığımızda; 2020 yılından 9.910.806,15 TL devretmiş, 2021 yılı içinde 2.374.813,28 TL alım yapılmış ve 11.387.768,45 TL’lik tesis, makine ve cihaz 2022 yılına devredilmiştir.

254 taşıtlar hesabında ise; 2020 yılından 9.828.179,87 TL taşıt devralınmış, 2021 yılı içinde 628.751,87 TL tutarında tayıt alımı yapılmış, toplamda da 2022 yılına 10.425.921,16 TL tutarında devir yapılmıştır.

255 Demirbaşlar hesabına bakıldığında ise; 2020 yılından devreden tutar 5.016.552,25 TL’dir. 2021 yılı içinde 1.470.119,78 TL tutarında taşıt alımı yapılmış ve toplamda da 6.228.158,38 TL tutarında demirbaş 2022 yılına devredilmiştir. Sonuç itibarıyla Burdur Belediyesi 2021 yılı taşınır kesin hesabı, komisyon üyelerimiz Adem Çakıcı ve Hamit Gören’in çekimser oyunda karşı oy çokluğu ile uygun bulunmuştur. Meclisimize arz olunur” dedi.

Başkan Ercengiz, belediye meclisi üyelerinin bütçe hakkındaki görüşlerini aldı.

“Arkadaşlarımız, sınırlı bütçe ile sınırsız hizmetin karşılanması için gayret gösteriyorlar”

Başkan Ercengiz, “Kamu kaynaklarını en etkin şekilde kullanmaya, toparlamaya, vatandaşımızı gününde vergisini ödemeye, aldığı hizmetin karşılığını ödemeye elimizden geldiği kadar teşvik ediyoruz. Hep söylediğim gibi arkadaşlarımız, sınırlı bütçe ile sınırsız hizmetin karşılanması için gayret gösteriyorlar. Orada tabi bütçe kalemleri ayrı ayrı yazılmadığı için çok ayrıntıyı göremiyoruz ama bütçemiz içinde personel giderlerinin yanı sıra bir çok hizmeti kendimiz ürettiğimiz için hammadde alımları da önemli bir  kalem tutuyor yani şöyle bir uygulama içinde olsaydık eğer bu bütçenin sınıflandırılması daha farklı olacaktı. Hizmet alımları kalemi daha fazla olacak örneğin yapılan bir hizmeti çöp toplama, asfalt dökme, kaldırım yapma ya da muhtelif metal aksamların satın alınması gibi şimdi kalemlerin içinde demirbaşların dışında da hammadde önemli bir kalem oluşturuyor. Talep eden olursa ayrıntısını verebiliriz. Önemli bir miktarda sermaye giderleri içinde hammadde alımı ve hizmet alımlarının kendi içimizden yapılmasından kaynaklanıyor, bunu da ifade etmek isterim. Kendi içimizde bu işi büyütmeye çalışıyoruz” açıklamasında bulundu. Başkan Ercengiz’in oylamaya sunmasıyla 2021 Bütçe Kesin Hesabı, AK Parti ve MHP’nin çekimser, CHP’nin kabul oyları ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündem Maddeleri

Belediye Meclisi Üyeleri tarafından karara bağlanan gündem maddeleri arasında içme suyu zammı, Sultandere Mezarlığındaki aile kabirlerinin fiyatları ve Sultandere Mezarlığında vatandaşlar tarafından yaptırılan hayrat çeşmelerinin fiyatları belirlendi.

İçme suyu fiyatlarına zam geldi

Buna göre, içme suyu hizmetlerinin sunumundaki maliyetlerda yaşanan artışlar nedeniyle içme suyu ücretlerinin mesken dışındaki abone gruplarında güncelleme yapıldı. Belediye Meclisi üyeleri gündem maddesini görüşerek, turizm tesisleri ve kamu kurumları hariç tüm meskenlerde yüzde 50 zam güncellemesine karar verdi.

Aile Kabirleri fiyatlarına yılda bir artış yapılacak

Belediye Meclisi üyeleri, toplantıda 2 kişilik aile kabri, 2 kişilik köşe aile kabri ve 2 kişilik komşu aile kabirlerinin satışlarını yeniden belirlenmesine ve yılda bir kere artış yapılmasına oybirliği ile karar verdi. Sultandere Mezarlığında hayrat çeşmesi yaptırmak isteyen vatandaşlar için ise fiyatlar yeniden güncellendi. Hammaddede yaşanan artışı değerlendiren belediye meclisi üyeleri, döküm hayrat çeşmesi yaptırmak isteyen vatandaşlardan 10 bin TL, alüminyum hayrat çeşmesi yaptırmak isteyen vatandaşlardan ise 6 bin TL alınmasına oybirliği ile karar verdi.

Hayal GİRİŞİM

burdurgazetesi

Burdur HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve nnchaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.