Burdur / Burdur

Burdur Valiliği Duyurdu İşte Korona Virüs Salgını Ek Tedbirleri

Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 23. Maddesine göre 18.11.2020 Çarşamba günü saat 09.00da Burdur Valisi Sayın Ali ARSLANTAŞ başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Burdur Valiliği Duyurdu İşte Korona Virüs Salgını Ek Tedbirleri

Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme sosyal izolasyonu temin fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmektedir.

2020 yılı içerisinde tüm Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınının yayılımında/bulaşında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı görülmektedir.

Özellikle Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği izlenmektedir.

Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir.

Bu çerçevede 17.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde çeşitli kararlar alınmıştır.

Bu kapsamda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00 den itibaren geçerli olacak şekilde

1. Alışveriş merkezi market berber kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabilmesine

2. Restoran lokanta pastane kafe kafeterya gibi yemeiçme yerlerinin 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gelal hizmeti verecek şekilde açık kalabilmesineRestoran lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00 den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilmesine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenen ekli listede yer alan ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yemeiçme yerlerinin kısıtlamalardan istisna tutulmasına

3. 31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane kıraathane kır bahçesi internet kafe/salonu elektronik oyun salonları bilardo salonları lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetlerinin durdurulmasına Çay ocağı şeklinde faaliyet gösteren işyerleri masa sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla açık kalabilmesine Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamına

4. İlimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri 20 yaş altı vatandaşlarımız 01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına

5. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:0020:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına Üretim imalat ve tedarik zincirlerinin bu kısıtlamadan muaf olmasına Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulamanın yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam etmesine

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla

5.1 AÇIK OLACAK İŞYERİ İŞLETME VE KURUMLAR

a İlaç tıbbi cihaz tıbbi maske ve dezenfektan üretimi nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri

b Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları eczaneler veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri

c Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler Havalimanları limanlar sınır kapıları gümrükler karayolları huzurevleri yaşlı bakım evleri rehabilitasyon merkezleri Acil Çağrı Merkezleri AFAD Birimleriafetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar Vefa Sosyal Destek Birimleri Göç İdaresi PTT vb.

ç Doğalgaz elektrik petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi

d Yurt içi ve dışı taşımacılık ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil ve lojistiğini yapan firmalar

e Oteller ve konaklama yerleri

f Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar

g Hayvan barınakları hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri

ğ Üretim ve imalat tesisleri

h Gazete radyo ve televizyon kuruluşları gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları

ı Valiliğimiz/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir

i Sebze/meyve toptancı halleri

5.2 İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER

a Yukarıda belirtilen Açık Olacak İşyeri İşletme ve Kurumlarda yönetici görevli veya çalışanlar

b Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar Özel güvenlik dâhil

c Acil Çağrı Merkezleri Vefa Sosyal Destek Birimleri Kızılay AFADda ve afet kapsamında faaliyet yürütenler görev alanlar

ç ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler bu kişilerin yanlarında bulunan eş kardeş anne veya babadan bir refakatçi ile sınav görevlileri

d Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar din görevlileri hastane ve belediye

görevlileri vb. ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar

e Elektrik su doğalgaz telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar

f Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde kargo dahil yurt içi ve yurt dışı taşımacılık depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar

g Yaşlı bakımevi huzurevi rehabilitasyon merkezleri çocuk evleri vb. sosyal

koruma/bakım merkezleri çalışanları

ğ Üretim ve imalat tesislerinde çalışanlar

h Küçükbaşbüyükbaş hayvanları otlatanlar arıcılık faaliyetini yürütenler

ı Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları

i İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler

j Belediyelerin toplu taşıma temizlik katı atık su ve kanalizasyon ilaçlama itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel

k Zorunlu sağlık randevusu olanlar Kızılaya yapılacak kan ve plazma bağışları dahil

l Yurt pansiyon şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel

ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar

m İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar iş yeri hekimi vb.

n Veteriner hekimler

o Otizm ağır mental retardasyon down sendromu gibi Özel Gereksinimi olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri

ö 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemiz kapsamında oluşturulan Hayvan

Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar

p Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi sulaması işlenmesi ilaçlaması hasatı

pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar

r İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını

karşılamak üzere dışarı çıkanlar

s Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatler içerisinde evlere paket servis hizmetinde görevli olanlar

ş Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler

mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile

t Seyircisiz oynanabilecek spor müsabakalarındaki sporcu yönetici ve diğer görevliler

u Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında uçak otobüs tren gemi vb. görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler

ü Şehir içi toplu ulaşım araçlarının metrobüs metro otobüs dolmuş taksi vb. sürücü ve görevlileri.

6. 12.11.2020 tarih ve 122 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulunabileceği cadde sokaklar ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı getirilmesi uygulamasının ihtiyaç halinde genişletilmesine

7. Yerel yönetimler tarafından şehir içi toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluğu azaltacak seferlerdeki seyrekleşmeyi sağlayacak şekilde başta sefer sayılarının artırılması olmak üzere her türlü tedbirin alınmasının sağlanmasına

8. 03.09.2020 tarih ve 99 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla düğünler ve nikah merasimleri ile ilgili getirilen esaslar çerçevesinde

Nikâh törenleri/merasimlerinin maske mesafe temizlik kurallarına uyulması asgari düzeyde katılım ve her nikâh töreni arasına en az 20 dakika süre şartıyla gerçekleştirilmesi

Düğünlerin oturma düzeni maske mesafe ve temizlik kuralları ile nikâh merasimi şeklinde en fazla bir saat süre içerisinde gerçekleştirilmesi

Ayrıca 30.07.2020 tarih ve 12682 sayılı Genelgemiz çerçevesinde toplu taziye yapılmamasına ilişkin hükümlerin eksiksiz uygulanmasının sürdürülmesine

9. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır. Ancak

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan

Kendisi veya eşinin vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan en fazla 4 kişi

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen 5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti geldiği araç plakası seyahatini gösteren başkaca belge bilgi ile ibraz edenler

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan

Ceza infaz kurumlarından salıverilen

Vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde İçişleri Bakanlığına ait EBAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valiliğimize/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilmelerine

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bu içerik size ne hissettirdi?

 • 0
  BEĞENMEDİM
 • 0
  GÜLDÜM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  BEĞENDİM
 • 0
  ŞAŞIRDIM
 • 0
  ÜZÜLDÜM
 • 0
  KIZDIM
 • 0
  SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile ilgili henüz yorum yazılmamış

İlgili Haberler

Burdur'da emniyet uyuşturucuya geçit vermiyor
3. Sayfa

Burdur'da emniyet uyuşturucuya geçit vermiyor

Burdur'da güvenlik güçleri tarafından uyuşturucu operasyonları kapsamında 7 olayla ilgili 11 şahsa işlem yapıldı. İşte ele geçirilenler...

Burdur'da Türk Mutfağı Haftası program açılışı yapıldı
Etkinlik

Burdur'da Türk Mutfağı Haftası program açılışı yapıldı

Burdur Valiliği öncülüğünde, ilgili paydaş STK ve kamu kurumlarının katkılarıyla düzenlenecek hafta kapsamında yapılacak etkinliklerde Burdur'a özgü yöre mutfağı ve tatların daha geniş kitlelere tanıtılması amaçlanıyor. İşte detaylar...

Burdur'da coşkulu 19 Mayıs kutlaması
Etkinlik

Burdur'da coşkulu 19 Mayıs kutlaması

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 104. yıl dönümünde İlimizde düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Burdur'da girişler bir günlüğüne ücretsiz olacak
Etkinlik

Burdur'da girişler bir günlüğüne ücretsiz olacak

Burdur Valiliği tarafından 'Avrupa Müzeler Gecesi' etkinliği kapsamında, yarın Burdur Müze Müdürlüğüne bağlı birimlerin ücretsiz ziyaret edilebileceği söylendi.

Burdur merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon 4 tutuklu
3. Sayfa

Burdur merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon 4 tutuklu

Burdur'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen siber operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

Burdur'da özel öğrencilerin gösterileri beğeni ile izlendi
Bölgesel

Burdur'da özel öğrencilerin gösterileri beğeni ile izlendi

Burdur Valisi Ali Arslantaş, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından birlikte düzenlenen programa katıldı.