Antalya Korkuteli'nde Nisan Meclisi Gerçekleşti

NİSAN MECLİSİ GERÇEKLEŞTİKorkuteli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20’inci maddesi gereğince, Nisan ayı Olağan Meclis toplantısı dün ge...

+1
Haber albümü için resme tıklayın

NİSAN MECLİSİ GERÇEKLEŞTİ
Korkuteli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20’inci maddesi gereğince, Nisan ayı Olağan Meclis toplantısı dün geç saatlere kadar devam etti. Meclis toplantısında esnaflara ödenmesi amacıyla Belediye Başkanına nakit kredi Kullanımı hususunda yetki komisyondan geldiği şekliyle RET, Arsa Satış yetkisi Komisyondan alınarak meclis üyelerinin yetkisine verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
Korkuteli Belediye Nisan ayı Olağan Meclis toplantısı dün Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek başkanlığında toplandı. Meclise gelen 18 gündem maddesi karara bağlandı.
Gündem açılış ve yoklama, Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve bir önceki karar özetlerinin okunması ile başladı. MHP Meclis üyesi Abdurrahman Caran izinli olarak sayıldı.
GÜNDEM Belediyemizde 2020 yılında 03.03.2020 tarih ve 35 sayılı Meclis Kararı ile 10.03.2020-28.08.2020 tarihleri arasında çalışan T.C. 15697522018 numaralı Yakup BİLGİÇ' in tekrar 2021 yılında da çalışmak istediğini 27.01.2021 tarih ve 736 sayılı kayıt numaralı dilekçesi ile beyan etmektedir. Bunun için Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mah.İd.Bir.Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. Maddesi gereğince en az 1 kişilik olmak üzere 2021 yılı geçici işçi vizesinin adam/ay hesabı ile belediye meclisince belirlenmesi için gerekli kararın verilmesini hususunda; komisyondan geldiği şekli ile kabul edildi.
Gündem : Bilindiği üzere tüm Dünyada ve Ülkemizde Pandemi sebebiyle vatandaşlarımız ve esnaflarımız sağlık, sosyal ve ekonomik şartlardan olumsuz olarak etkilenmektedir. Belediye olarak küçük esnafımızın bu dönemde imkanlar ölçüsünde desteklenmesi gerektiğini düşünmekteyiz. İlçemizde çarşamba günü kurulmakta olan pazaryeri ücretleri konusunun meclis gündemine alınması, esnafın ödeyeceği ücretin günün şartlarına göre meclisçe yeniden düzenlenerek bu ücretlerin düşürülmesi hususunda; Meclis Üyeleri İsmet Senekci, İlhami Yıldıran, Tülay Yıldız, Yusuf Yıldız, Ogün TAŞ ve Lütfü Yapıcı'nın 02/03/2021 tarihli önergesi metrekaresi 1,5 TL olarak komisyondan geldiği şekli ile kabul edildi.
GÜNDEM(Ek Gündem) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğ'nün 15/12/2020 tarihli ve 2020/27 sayılı Genelge ile Yeni Koronavirüs( covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata olumsuz etkilerinin giderilmesi ile ilgili tedbirler alınması belirtilmektedir. Bu genelgeye istinaden diğer ilçe belediyelerinin de uyguladığı 3 ila 6 ay arasında belediyeye ait taşınmazlarda kiracı olarak faaliyette bulunan esnafımızdan kira alınmaması hususunda; Meclis Üyeleri İrfan Yılmaz, Mehmet Manavoğlu, Yüksel ATMACA ve Ali Ateş'in 02/03/2021 tarihli önergesine istinaden; komisyondan geldiği şekli ile kabul edildi.
GÜNDEM-(Y.İ.M.-377) İlçemiz kırsal belde ve mahalleri olan Akyar, Avdan, Bahçeyaka, Dereköy, Duraliler, Garipçe, Göçerler, Güzle, İmecik, Köseler, Sülekler ve Yeşilyayla Mahallelerinin; 16 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 7254 Sayılı Torba Yasa'daki köy statüsüne ilişkin düzenleme kanuna istinaden yeniden kırsal mahalle statüsüne geçmesi için mahalle muhtarlarının vermiş oldukları dilekçelerin Belediye Meclisinde görüşülmesi hususunda; Yazı İşleri Müdürlüğünün 30/03/2021 tarih ve 377 sayılı yazısı komisyondan geldiği şekli ile kabul edildi.
GÜNDEM-(M.H.M.-328) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun faaliyet raporu başlıklı 41.maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56 maddesi kapsamında hazırlanan 2020 idare Faaliyet Raporunun görüşülmesi hususundaki Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30/03/2021 tarih ve 328 sayılı yazısı görüşmelerinde Belediye başkanı Ömer İşlek, görevi başkan vekili İlhami Yıldıran’a devretti. Yapılan faaliyet raporu görüşmelerinde
AK Parti Çekimser, MHP Doğrudan kabulünü teklif etti. Saadet Partisi, CHP ve İyi Parti Faaliyet raporunu onaylamıyoruz şeklinde oy kullandı. Faaliyet raporu 13 Hayır, 6 Evet, 5 Çekimser ve İlhami Yıldıran’ın oy kullanmaması sebebi ile 1 Boş oy ile oy çokluğu ile ibra edilmiş kabul edildi. .
GÜNDEM- (M.H.M-327) 2020 yılı gelir gider ve bunlara ilişkin hesap kayıt işlemlerin incelenmesi sonucu düzenlenen denetim komisyonu raporunun Belediye Meclisinde görüşülmesi hususunda; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30/03/2021 tarih ve 327 sayılı yazısı
MHP Komisyon kararındaki tenkitlere katılmıyoruz. Ömer İşlek başkanımızın yanındayız ifadeleri kullanıldı. Belediye tarafından yapılacak olan ihalelerle ilgili olarak Yüksel Atmaca açık ihale yapılması önerisinde bulundu.
GÜNDEM-(Y.İ.M.-381) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. Maddesi gereğince, dönem sonuna kadar görev yapmak üzere iki asil ve iki yedek meclis katip üyesi seçiminde CHP’den Hatice Demir, Saadet partisinden Nazan Yavuz yeni katip üyesi seçilidi.
GÜNDEM Korkuteli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince; MART/2021 Olağan toplantısında görüşülüp karara bağlanan, 02/03/2021 tarih ve 27 nolu kararına, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İŞLEK 5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi gereğince Mecliste yeniden görüşülmek üzere havale edilen Başkanlık Makamının 05/03/2021 tarih ve 19/1638 sayılı yazısı Pazar yerinin Turgut Manavoğlu’da devam etmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
GÜNDEM-(Y.İ.M.-383) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi uyarınca en az 3 en fazla 5 kişiden oluşacağından ihtisas komisyonlarında görev alacak komisyon üye sayısının belirlenmesi hususunda meclis üyelerinin 5 kişiden olmasına karar verildi.
GÜNDEM-(Y.İ.M.-379) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. Maddesi gereğince dönem sonuna kadar görev yapmak üzere Meclis Birinci ve İkinci Başkan Vekilinin seçimi gizli oylama sonucunda İrfan Yılmaz ve Turgut Kara seçildi.
GÜNDEM-(E.İ.M.-171) 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin (e) fıkrasında; ''Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.'' Belediye Meclisinin görevidir denilmektedir. Belediyemizin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na borçları bulunduğundan mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Kiremitli Mahallesi 164 ada 13,14 ve 15 nolu taşınmazların borçlara karşılık Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na takası düşünülmektedir. Konunun Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması hususunda; Emlak İstimlak Müdürlüğünün 30/03/2021 tarih ve 171 sayılı yazısı plan bütçe ve mülkiyet değerlendirme komisyonuna havale edildi.
GÜNDEM Korkuteli Belediye Meclisi 5393 Sayıılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince; MART/2021 Olağan toplantısında görüşülüp karara bağlanan, 02/03/2021 tarih ve 32 nolu kararına, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İŞLEK 5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi gereğince Mecliste yeniden görüşülmek üzere havale edilen Başkanlık Makamının 05/03/2021 tarih ve 20/1639 sayılı yazısı, “encümen yıkım kararı iptali, kararın iptali kabul edildi.
GÜNDEM-(Y.İ.M.-378) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 33. Maddesi gereğince Bir yıl görev yapmak üzere iki adet Daimi Encümen Üyesi Seçiminin yapılmasına ilişkin yapılan gizli oylamada; saadet Partisinden Yusuf Sarıcalar ve CHP’den Ayşegül Pınar daimi encümen seçildi.
GÜNDEM-(Y.İ.M.-382) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna; Ogün Taş, Muharrem Akten, Yüsel atmaca, Hatice Demir, Ayhan Tığrak.
Planlama ve İmar Komisyonuna; İlhami Yıldıran, İrfan Yılmaz, Osman Manis, Süleyman Uğurlu, Ese Onuk,
Hukuk Komisyonuna; Tülay Yıldız, Mustafa Kızılsert, Nazan Yavuz, Ayşegül Pınar, İrfan Yılmaz,
Mülkiyet Değerlendirme Komisyonuna; Lütfi Yapıcı, Osman Deviren, Celal Büyükyıldız, Osman Manis, Ayhan Tığrak,
Gençlik ve Spor Komisyonuna; Yusuf Yıldız, Muharrem Akten, Nazan Yavuz, Ayşegül Pınar, Ayhan Tığrak,
Çevre Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna; Lütfi Yapıcı, Osman Deviren, Yusuf Sarıcalar, Turgut Kara, Ayhan Tığrak,
İsim Belirleme Komisyonuna; Yusuf Yıldız, Nuray Bakacak, Mehmet Manavoğlu, Osman Manis, Ali Ateş seçildi.
GÜNDEM-(M.H.M.-177) Covid 19 salgın döneminde, gerek genel bütçe vergi gelirleri payı, gerekse vergi tahsilatlarında yaşanan düşüşler nedeniyle, Korkuteli esnafına yapılan ve yapılacak ödemelerde aksaklıklar yaşanmaktadır. Ekli listede yer alan ve Korkuteli'nde faaliyet gösteren; Belediyemizin ve şirketimiz Antkor İnşaat A.Ş.'nin esnaflarımıza olan 5.436.320,94 TL borcun ekli listede belirtilen esnaflara ödenmesi amacıyla Belediye Başkanına nakit kredi Kullanımı hususunda yetki verilmesine ilişkin; Plan Bütçe Komisyonunun 22/03/2021 tarih ve 19 sayılı raporu komisyondan geldiği şekli ile oy çokluğu ile RET edildi.
GÜNDEM Korkuteli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince; MART/2021 Olağan toplantısında görüşülüp karara bağlanan, 02/03/2021 tarih ve 31 nolu kararlarına, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek 5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi gereğince Mecliste yeniden görüşülmek üzere havale edilen Başkanlık Makamının 05/03/2021 tarih ve 18/1637 sayılı yazısı, MHP Komisyon kararının RET’tine, Ak Parti satış yetkisi mecliste olsun, Saadet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, ve İyi Partinin satış yetkisinin encümenden alınarak meclise tekrar verilesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Kaynakca: Korkuteli gündem
07 Nis 2021 - 15:12 Antalya/ Korkuteli- Gündem

Son bir ayda nnchaber.com sitesinde 2.240.671 gösterim gerçekleşti.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak NNC Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan NNC Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler NNC Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı NNC Haber değil haberi geçen ajanstır.Burdur Markaları

NNC Haber, Burdur ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (545) 870 1515
Reklam bilgi