First Class
Ekonomi Haber Girişi: 11.01.2022 - 14:46, Güncelleme: 11.01.2022 - 14:46

Tablo Tablo Vergisiz Maaş Hesapları

 

Tablo Tablo Vergisiz Maaş Hesapları

Asgari ücret 2022 için gelir ve damga vergisi kaldırılırken daha yüksek maaş alanlar için de asgari ücret kadar kısım vergi istisnası sayıldı. İş hayatı yeni ücretlendirme ile yeni döneme başladı. Peki yeni maaşlar nasıl hesaplanacak? Asgari ücret alanın hesabı hangi rakamdan yapılacak? Asgari ücretten fazla alanlar kaç TL vergi ödeyecek? Vergi istisnası kaç TL olacak ve bu para kime kalacak? İşte tüm soru ve örneklerle işçi ve işverenler için yeni maaş hesapları…
Son günlerde asgari ücret 2022 uygulanması ve özellikle de Asgari Geçim İndirimi (AGİ) konusu çok tartışılıyor. Bana da çok sayıda soru geliyor. Özellikle asgari ücretin üzerinde maaş alanların vergi istisnası ve tüm çalışanlara daha önce ödenen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) konusu çok soruluyor. Baktığınızda aslında yeni bir durum ile karşı karşıyayız. Şirketler bordroları hazırlarken artık gelir ve damga vergisi istisnalarını göz önüne alacaklar. Yine daha önce uygulanmakta olan AGİ ödemeleri de ortadan kalkacak. VERGİSİZ ASGARİ ÜCRET ZATEN APARTMAN GÖREVLİLERİNDE UYGULANIYORDU Vergisiz asgari ücret aslında daha önce uygulanıyordu. Apartman görevlilerinin maaşları vergisiz olarak hesaplanıyor sadece primler indirilip kalan tutar net ücret olarak ödeniyordu. Dolayısıyla apartman görevlilerinin asgari ücreti daha fazla olurken AGİ de almıyorlardı. Fakat şimdi yeni durumda tüm çalışanların ve memurların maaşlarındaki asgari ücret kadar kısım vergiden istisna edildi. Bu durumda tüm çalışanlar için vergi iadesi ortadan kalkarken asgari ücret üzerindeki maaş için vergi hesaplanması gerekiyor. SON DAKİKA HABERİ | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞ'DE ÖRNEKLENDİREREK AÇIKLADI Bu arada konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı bir tebliğ taslağı yayınladı. 319 numaralı tebliğ taslağı revize de edildi. Ancak bu taslakta henüz net ücretle anlaşıp çalışanların maaşları ile ilgili hesaplar bulunmuyor. O yüzden bu taslakta yeni eklemeler olacağını da düşünüyoruz. Zaten tebliğin duyurulduğu internet sayfasında şu ibarelerin olduğu bir ön yazı da yer aldı: SON DAKİKA | Tablo tablo vergisiz maaş hesapları: İşçi ve işverenler merak ediyordu! Asgari ücret 2022 ile yeni dönem başladı "22/12/2021 tarihli ve 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (18) numaralı bent ile düzenlenen hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerinin istisna edilmesine ilişkin açıklamalar ile aynı Kanunla yürürlükten kaldırılan Gelir Vergisi Kanununun 64 üncü maddesi kapsamında bulunan diğer ücretlilerin durumuna yönelik hazırlanan Tebliğ Taslağı gelen görüş ve öneriler kapsamında güncellenmiştir. Söz konusu Tebliğ Taslağının geliştirilmesine yönelik ilave görüş ve önerilerinizi [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz." VERGİSİZ MAAŞLAR NASIL HESAPLANACAK? Tebliğdeki örneklerden yola çıkarak bazı maaşların hesapları da şöyle yapılacak: VERGİ KESİNTİSİ YOK: İŞTE KURUŞU KURUŞUNA VERGİSİZ MAAŞ HESAPLARI Örneğin asgari ücretle çalışan bir isçinin herhangi bir mesai, sosyal ödeme, prim gibi geliri yoksa ücreti şu şekilde hesaplanacak: ASGARİ ÜCRET 2022 OCAK AYI HESABI Brüt ücret 5004 TL SGK toplam primi 700,60 TL Gelir vergisi 0 TL Damga vergisi 0 TL Net ücret: 4253,40 TL Böylece bu işçinin maaşından sadece primler kesilecek ve net ücret kendisine ödenecek.   EK ÖDEME VARSA DURUM DEĞİŞİR Örneğin bir işçinin asgari ücret dışında 996 lira da sosyal yardım olarak ödeneği bulunsun. Bu durumda bu işçinin brüt ücreti 6000 TL'ye çıkacak ve Ocak maaşı şu şekilde hesaplanacak: Brüt ücret 6000 TL Sigorta primi 900 TL Matrah 5.100 TL Gelir vergisi 765 TL Asgari ücret matrahı 4.253,40 TL Asgari ücretin vergisi 638,01 TL İstisna matrahı 4.253,40 TL Kesilecek gelir vergisi 126,99 TL Damga vergisi 7.56 TL Net ücret 4.965,45 TL YÜKSEK MAAŞ ALAN İÇİN VERGİSİZ MAAŞ HESABI Örneğin bir işçinin brüt maaşı 8.000 TL olsun. Bu işçi asgari ücret üzerinde maaş almaktadır. Ancak ücretinde asgari ücret kadar kısım vergiden istisna tutulacaktır. Bu işçinin Ocak maaşı şöyle hesaplanacaktır: Brüt ücret 8.000 TL Sigorta primi 1.200 TL Matrah 6.800 TL Gelir vergisi 1.020 TL Asgari ücret matrahı 4.253,40 TL Asgari ücretin vergisi 638,01 TL İstisna matrah 4.253,40 TL Kesilecek gelir vergisi 381,99 TL Damga vergisi 22,74 TL Net ücret: 6.395,27 TL EMEKLİ ÇALIŞANDA MAAŞ DURUMU Bir işçi emekli olduktan sonra, asgari ücretle çalışmaya başlamıştır. İşçinin ücretinden %7,5 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilmektedir. Bu işçinin Ocak ayı maaş hesabı şöyle olacaktır: Brüt ücret 5004 TL Sosyal güvenlik Destek Primi 375,30 TL Matrah 4.628,70TL Gelir vergisi 694,31 TL Asgari ücret matrahı 4.253,40 TL Asgari ücretin vergisi 638,01 TL İstisna matrahı 4.253,40 TL Kesilecek gelir vergisi 56,30 TL Damga vergisi 0 TL Net ücret 4.572,41 TL ENGELLİLER İÇİN İNDİRİM DEVAM EDİYOR Bu arada gelir vergisi indirimi alan ve bu avantaj ile erken emekli olan engellilerin durumu da tebliğ ile açıklığa kavuşturuldu. Tebliğ'de bu durum şöyle ifade ediliyor: "Asgari ücretle çalışan ve istisna uygulaması nedeniyle vergi ödemeyecek olan hizmet erbabı da dahil olmak üzere vergi indiriminden faydalanmak üzere başvuruda bulunanların engellilik indirimine ilişkin işlemleri önceden olduğu gibi Gelir İdaresi Başkanlığınca değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Asgari ücretli olarak çalışan ve bu nedenle ilgili ayda istisna nedeniyle vergi ödemeyecek olan hizmet erbabı, engellilik indiriminden faydalanamayacak olmakla birlikte onaylanan başvuruları üzerine şartları dahilinde emeklilik başvurularını yapabilecektir. Asgari ücretin üzerinde ücret alan ve vergi indirimine hak kazanan hizmet erbabının, gelir vergisi matrahının yeterli olması halinde hem engellilik indiriminden hem de aynı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde düzenlenen istisnadan faydalanması mümkün bulunmaktadır."   ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDE MAAŞ ALANLARDA 638 TL VERGİ MUAFİYETİ OLACAK Asgari ücret üzerinde maaş alanların da ücretlerindeki asgari ücret kadar kısım vergiden istisna edildi. Çalışanlardan asgari ücret brüt tutarından sigorta primleri düşülecek, kalan tutara vergi matrahı ve damga vergisi matrahı kadar istisna getirilecek. SON DAKİKA | Tablo tablo vergisiz maaş hesapları: İşçi ve işverenler merak ediyordu! Asgari ücret 2022 ile yeni dönem başladı Örneğin, 10 bin lira maaş alan bir çalışanın, asgari ücrete kadar olan geliri vergiden muaf olacağı için 638 liralık bir gelir vergisi muafiyeti söz konusu olacak. Devlet bu kadar vergiyi almaktan vazgeçecek. Bunun bir kısmı AGİ ile iade ediliyordu. Bu göz önüne alındığında çalışanlar açısından 300 lirayı bulan bir katkı olacak.   ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) KALKTI MI? Asgari geçim indirimi (AGİ), çalışanların ücret gelirleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin bir kısmının yine çalışana iadesi anlamına geliyor. Yani devlet aldığı verginin bir kısmını çalışana medeni durumu ve çocuk sayısına göre iade ediyordu. Asgari ücret vergi dışında tutulduğundan, ücretler üzerinden herhangi bir vergi alınmayacağından; asgari ücretli çalışana AGİ de ödenmeyecek. Yüksek maaş alanlar da asgari ücret kadar kısımdan muaf olduklarından onlar da AGİ alamayacak. Çünkü AGİ maaş ne kadar olursa olsun asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Tebliğ'de bu konu ile ilgili şu ifadeler yer alıyor: "Yapılan düzenleme ile 1/1/2022 tarihinden itibaren 193 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde düzenlemiş bulunan asgari geçim indirimi uygulaması kaldırıldığından bu tarihten itibaren yapılan ücret ödemelerinde asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır." kaynak: Sabah / Faruk Erdem
Asgari ücret 2022 için gelir ve damga vergisi kaldırılırken daha yüksek maaş alanlar için de asgari ücret kadar kısım vergi istisnası sayıldı. İş hayatı yeni ücretlendirme ile yeni döneme başladı. Peki yeni maaşlar nasıl hesaplanacak? Asgari ücret alanın hesabı hangi rakamdan yapılacak? Asgari ücretten fazla alanlar kaç TL vergi ödeyecek? Vergi istisnası kaç TL olacak ve bu para kime kalacak? İşte tüm soru ve örneklerle işçi ve işverenler için yeni maaş hesapları…

Son günlerde asgari ücret 2022 uygulanması ve özellikle de Asgari Geçim İndirimi (AGİ) konusu çok tartışılıyor. Bana da çok sayıda soru geliyor. Özellikle asgari ücretin üzerinde maaş alanların vergi istisnası ve tüm çalışanlara daha önce ödenen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) konusu çok soruluyor. Baktığınızda aslında yeni bir durum ile karşı karşıyayız. Şirketler bordroları hazırlarken artık gelir ve damga vergisi istisnalarını göz önüne alacaklar. Yine daha önce uygulanmakta olan AGİ ödemeleri de ortadan kalkacak.

VERGİSİZ ASGARİ ÜCRET ZATEN APARTMAN GÖREVLİLERİNDE UYGULANIYORDU

Vergisiz asgari ücret aslında daha önce uygulanıyordu. Apartman görevlilerinin maaşları vergisiz olarak hesaplanıyor sadece primler indirilip kalan tutar net ücret olarak ödeniyordu. Dolayısıyla apartman görevlilerinin asgari ücreti daha fazla olurken AGİ de almıyorlardı.


Fakat şimdi yeni durumda tüm çalışanların ve memurların maaşlarındaki asgari ücret kadar kısım vergiden istisna edildi. Bu durumda tüm çalışanlar için vergi iadesi ortadan kalkarken asgari ücret üzerindeki maaş için vergi hesaplanması gerekiyor.

SON DAKİKA HABERİ | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞ'DE ÖRNEKLENDİREREK AÇIKLADI

Bu arada konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı bir tebliğ taslağı yayınladı. 319 numaralı tebliğ taslağı revize de edildi. Ancak bu taslakta henüz net ücretle anlaşıp çalışanların maaşları ile ilgili hesaplar bulunmuyor. O yüzden bu taslakta yeni eklemeler olacağını da düşünüyoruz. Zaten tebliğin duyurulduğu internet sayfasında şu ibarelerin olduğu bir ön yazı da yer aldı:

SON DAKİKA | Tablo tablo vergisiz maaş hesapları: İşçi ve işverenler merak ediyordu! Asgari ücret 2022 ile yeni dönem başladı
"22/12/2021 tarihli ve 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (18) numaralı bent ile düzenlenen hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerinin istisna edilmesine ilişkin açıklamalar ile aynı Kanunla yürürlükten kaldırılan Gelir Vergisi Kanununun 64 üncü maddesi kapsamında bulunan diğer ücretlilerin durumuna yönelik hazırlanan Tebliğ Taslağı gelen görüş ve öneriler kapsamında güncellenmiştir. Söz konusu Tebliğ Taslağının geliştirilmesine yönelik ilave görüş ve önerilerinizi [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz."

VERGİSİZ MAAŞLAR NASIL HESAPLANACAK?

Tebliğdeki örneklerden yola çıkarak bazı maaşların hesapları da şöyle yapılacak:

VERGİ KESİNTİSİ YOK: İŞTE KURUŞU KURUŞUNA VERGİSİZ MAAŞ HESAPLARI

Örneğin asgari ücretle çalışan bir isçinin herhangi bir mesai, sosyal ödeme, prim gibi geliri yoksa ücreti şu şekilde hesaplanacak:

ASGARİ ÜCRET 2022 OCAK AYI HESABI
Brüt ücret 5004 TL
SGK toplam primi 700,60 TL
Gelir vergisi 0 TL
Damga vergisi 0 TL
Net ücret: 4253,40 TL
Böylece bu işçinin maaşından sadece primler kesilecek ve net ücret kendisine ödenecek.

 

EK ÖDEME VARSA DURUM DEĞİŞİR

Örneğin bir işçinin asgari ücret dışında 996 lira da sosyal yardım olarak ödeneği bulunsun. Bu durumda bu işçinin brüt ücreti 6000 TL'ye çıkacak ve Ocak maaşı şu şekilde hesaplanacak:

Brüt ücret 6000 TL

Sigorta primi 900 TL

Matrah 5.100 TL

Gelir vergisi 765 TL

Asgari ücret matrahı 4.253,40 TL

Asgari ücretin vergisi 638,01 TL

İstisna matrahı 4.253,40 TL

Kesilecek gelir vergisi 126,99 TL

Damga vergisi 7.56 TL

Net ücret 4.965,45 TL

YÜKSEK MAAŞ ALAN İÇİN VERGİSİZ MAAŞ HESABI

Örneğin bir işçinin brüt maaşı 8.000 TL olsun. Bu işçi asgari ücret üzerinde maaş almaktadır. Ancak ücretinde asgari ücret kadar kısım vergiden istisna tutulacaktır. Bu işçinin Ocak maaşı şöyle hesaplanacaktır:

Brüt ücret 8.000 TL

Sigorta primi 1.200 TL

Matrah 6.800 TL

Gelir vergisi 1.020 TL

Asgari ücret matrahı 4.253,40 TL

Asgari ücretin vergisi 638,01 TL

İstisna matrah 4.253,40 TL

Kesilecek gelir vergisi 381,99 TL

Damga vergisi 22,74 TL

Net ücret: 6.395,27 TL

EMEKLİ ÇALIŞANDA MAAŞ DURUMU

Bir işçi emekli olduktan sonra, asgari ücretle çalışmaya başlamıştır. İşçinin ücretinden %7,5 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilmektedir. Bu işçinin Ocak ayı maaş hesabı şöyle olacaktır:

Brüt ücret 5004 TL

Sosyal güvenlik Destek Primi 375,30 TL

Matrah 4.628,70TL

Gelir vergisi 694,31 TL

Asgari ücret matrahı 4.253,40 TL

Asgari ücretin vergisi 638,01 TL

İstisna matrahı 4.253,40 TL

Kesilecek gelir vergisi 56,30 TL

Damga vergisi 0 TL

Net ücret 4.572,41 TL

ENGELLİLER İÇİN İNDİRİM DEVAM EDİYOR

Bu arada gelir vergisi indirimi alan ve bu avantaj ile erken emekli olan engellilerin durumu da tebliğ ile açıklığa kavuşturuldu. Tebliğ'de bu durum şöyle ifade ediliyor:

"Asgari ücretle çalışan ve istisna uygulaması nedeniyle vergi ödemeyecek olan hizmet erbabı da dahil olmak üzere vergi indiriminden faydalanmak üzere başvuruda bulunanların engellilik indirimine ilişkin işlemleri önceden olduğu gibi Gelir İdaresi Başkanlığınca değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Asgari ücretli olarak çalışan ve bu nedenle ilgili ayda istisna nedeniyle vergi ödemeyecek olan hizmet erbabı, engellilik indiriminden faydalanamayacak olmakla birlikte onaylanan başvuruları üzerine şartları dahilinde emeklilik başvurularını yapabilecektir. Asgari ücretin üzerinde ücret alan ve vergi indirimine hak kazanan hizmet erbabının, gelir vergisi matrahının yeterli olması halinde hem engellilik indiriminden hem de aynı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde düzenlenen istisnadan faydalanması mümkün bulunmaktadır."

 

ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDE MAAŞ ALANLARDA 638 TL VERGİ MUAFİYETİ OLACAK

Asgari ücret üzerinde maaş alanların da ücretlerindeki asgari ücret kadar kısım vergiden istisna edildi. Çalışanlardan asgari ücret brüt tutarından sigorta primleri düşülecek, kalan tutara vergi matrahı ve damga vergisi matrahı kadar istisna getirilecek.

SON DAKİKA | Tablo tablo vergisiz maaş hesapları: İşçi ve işverenler merak ediyordu! Asgari ücret 2022 ile yeni dönem başladı
Örneğin, 10 bin lira maaş alan bir çalışanın, asgari ücrete kadar olan geliri vergiden muaf olacağı için 638 liralık bir gelir vergisi muafiyeti söz konusu olacak. Devlet bu kadar vergiyi almaktan vazgeçecek. Bunun bir kısmı AGİ ile iade ediliyordu. Bu göz önüne alındığında çalışanlar açısından 300 lirayı bulan bir katkı olacak.

 

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) KALKTI MI?

Asgari geçim indirimi (AGİ), çalışanların ücret gelirleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin bir kısmının yine çalışana iadesi anlamına geliyor. Yani devlet aldığı verginin bir kısmını çalışana medeni durumu ve çocuk sayısına göre iade ediyordu. Asgari ücret vergi dışında tutulduğundan, ücretler üzerinden herhangi bir vergi alınmayacağından; asgari ücretli çalışana AGİ de ödenmeyecek.

Yüksek maaş alanlar da asgari ücret kadar kısımdan muaf olduklarından onlar da AGİ alamayacak. Çünkü AGİ maaş ne kadar olursa olsun asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Tebliğ'de bu konu ile ilgili şu ifadeler yer alıyor:

"Yapılan düzenleme ile 1/1/ 2022 tarihinden itibaren 193 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde düzenlemiş bulunan asgari geçim indirimi uygulaması kaldırıldığından bu tarihten itibaren yapılan ücret ödemelerinde asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır."

kaynak: Sabah / Faruk Erdem

Burdur HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve nnchaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.