Türkiye'de vergi reformu yolda

Türkiye'de uzun zamandır tartışılan gelire göre vergilendirmeye geçiş için çalışmalar hızlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni bir vergi sisteminin sosyal adaleti güçlendireceğini söyledi.

Türkiye'nin Vergi Sistemi Değişiyor: Dolaysız Vergi Payı Artırılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'de vergi sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Dolaysız (doğrudan) vergilerin payının artırılması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, gelir düzeyi ne olursa olsun herkesten aynı vergiyi almak yerine, düşük gelirli kesimlere daha az sorumluluk yüklenmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Dolaysız ve Dolaylı Vergi Payları:

Dolaysız (doğrudan) vergiler: Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, Emlak Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi gibi gelir ve mülkiyet üzerinden alınan vergilerdir.

Dolaysız (dolaylı) vergiler: KDV (Katma Değer Vergisi), ÖTV (Özel Tüketim Vergisi), Damga Vergisi, Banka ve Sigorta Muamele Vergisi gibi mal ve hizmet alımlarıyla ilişkilendirilen vergilerdir.

Türkiye'de Vergi Sistemi:

Türkiye'de uzun yıllardır dolaysız vergilerin payı düşük, dolaylı vergilerin payı ise yüksektir. Dolaysız vergiler, gelir düzeyine göre daha fazla vergi ödemenin hedeflendiği bir sistemi ifade ederken, dolaylı vergiler, mal ve hizmet alımları üzerinden alındığı için herkes tarafından aynı oranda ödenir.

Dolaylı vergiler arasında KDV ve ÖTV gibi tüketimle ilgili vergiler bulunurken, dolaysız vergiler gelir ve kazanç üzerinden alınır.

Türkiye'de dolaylı vergi yükünün oranı yıllar içinde değişiklik göstermiş, ancak genellikle yüksek seviyelerde seyretmiştir. Özellikle 2021 yılında dolaylı vergi payı yüzde 62.2 olarak kaydedilmiştir.

Türkiye'de dolaylı vergilerin payı, OECD ülkelerine göre oldukça yüksektir. OECD ülkeleri genelinde dolaysız vergiler, gelir, kâr ve sermaye gelirlerinden alınan vergilerin payı ortalama yüzde 11.2'dir.

Vergi Sistemi Değişikliği Planları:

Hükümet, vergi sistemi üzerinde çalışmalar yaparak dolaysız vergilerin payını artırmayı hedefliyor. Bu, gelir düzeyi düşük olan kesimlere daha az vergi yükü getirecek bir değişiklik olarak planlanıyor.

Vergi denetimlerinin artırılması, kayıt dışılıkla mücadele, dijital verilerin kullanılması gibi yöntemlerle vergi gelirlerinin artırılması amaçlanıyor.

Gelir ve kurumlar vergisi kanunları, vergi usul kanunu gibi vergi mevzuatlarında adalet, eşitlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde güncellemeler yapılması öngörülüyor.

Vergi teşvikleri, muafiyetler, uzlaşma ve matrah belirleme gibi konularda düzenlemeler yapılacak. E-defter ve e-belge uygulamaları daha yaygın hale getirilecek.

Vergi sistemindeki bu değişikliklerin Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde hayata geçirilmesi planlanıyor.

Bu değişikliklerle, Türkiye'nin vergi sistemi adalet, eşitlik ve etkinlik açısından güncellenmeyi hedefliyor.

vergireformvergi sistemiTürkiyeİstanbul

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.