Burdur / Bucak

Bucak'ta Kurban Bayramı için kurallar belirlendi

Burdur'un Bucak ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde alınan kararlar yayımlandı. Bu kurallara uymayanlar için idari cezalar uygulanacak. İşte detaylar...

Bucak'ta Kurban Bayramı için kurallar belirlendi

Burdur'un Bucak ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde alınan kararlar yayımlandı. Bu kurallara uymayanlar için idari cezalar uygulanacak. İşte detaylar...

Bucak Kaymakamlığı Kurban Hizmetleri komisyonu tarafından yapılan 6 Haziran saat 09:00'da yapılan toplantıda 2023 yılı Kurban Bayramı için uyulması gereken kurallar belirlendi.

İşte alınan kararlar;

2023 yılı Kurban Bayramında dini amaç ve ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşlarımızın kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak kesebilmelerini sağlamak amacıyla, kurban satılacak veya kesilecek yerlerin belirlenmesi, kesim yapacak kişilerin eğitilmesi ve kurban kesimi öncesi, kurban kesimi süreci ve sonrasına ilişkin diğer hususlarla ilgili tedbirlerin alınması ile uyulması gereken şartların düzenlenmesi için “Bucak Kaymakamlığı İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu” Kaymakam Erol TANRIKULU başkanlığında toplanarak, aşağıdaki kararları almıştır.

1) 28.06.2023 tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı münasebetiyle, konuyla ilgili Kanun, Yönetmelik ve T.C. Cumhurbaşkanlığınca (DİB) yayımlanan 2023 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ hükümleri çerçevesinde ilgili kurumların görevlerini eksiksiz yerine getirmeleri amacıyla gerekli tedbirleri almalarına;

2) Kurban satış yeri olarak, Çamlıca Mahallesi Kışlacık Mevkii Toki evleri karşısı (Kumar Mesire yolu güzergahı) Canlı Hayvan Pazarının;
Kesim Yeri Olarak Cumartesi Pazarı alanının tespit edilmesine, ve gerekli tedbirlerin belediye, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce alınmasına;

3) İçişleri Bakanlığının konuya ilişkin genelgesi uyarınca, Komisyonumuzca belirlenen yerler dışında öğrenci yurt binaları bahçeleri vb. yerlerde toplu kesim yapılmasına izin verilmemesine;

4) İlçemizde belirlenen kurban satış ve kesim yerlerine ait bilgilerin 13.06.2023 tarihinden itibaren Komisyon üyesi kurum ve kuruluşların web sayfalarında yayınlanmasına;

5) İlçemize kurbanlık hayvan girişlerinin 13/06/2023 tarihinden itibaren yapılabileceğine;

6) Tebliğde ifade edilen hayvan hareketleri ile ilgili tedbirlerin ilgili kurumlarca (Belediye, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kolluk görevlerince) alınmasına;

7) Tebliğin 5/m maddesi gereği Zıraat Bankası Bucak Şubesinde Kurban Komisyonu hesabı açılmasına

8) Kesim yerlerinde komisyon üyesi kurum ve kuruluşlardan yeterli sayıda personel görevlendirilmesine ve görevli personelin ücretlerinin konuya ilişkin Tebliğ ve ilgili kurum mevzuatı çerçevesinde alınacak kararla ödenmesine;

9) Kurban satış yerinin 13.06.2023 tarihinden itibaren hazır hale getirilmesine ve bu tarihten önce İlçemize İlçe dışından hayvan girişine izin verilmemesine;

10) Kurban satış ve kesim yerlerinde, Temizlik, hijyen, lavabo, çöp konteynır vb, gerekli tedbirlerin alınmasına;

11) Kurban satış yerinde satıcılara, görevlilere ve müşterilere yönelik bilgilendirici afişlerin belediye tarafından asılmasına;

12) Kurban Hizmetleri Tebliğinin ekinde yer alan (EK-1) “Duyuru” ve (EK-2) “Duyuru- Kurban Olarak Kesilen Sığır Cinsi Hayvanların Kulak Küpeleri ve Pasaportları ile Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Kulak Küpeleri” duyuruları, Camii ilan ve panolarına Kurban satış ve kesim yerlerine ve Belediyece asılmak sureti ile ilgililerin bilgilendirilmesine ayrıca duyuru metinlerinin Belediye ile Muhtarlıklarca ilan edilmesine;

13) Kurban satış yeri görevlileri tarafından yapılacak kontrollerde belgesiz, sağlık durumu iyi olmayan, özellikle büyük baş hayvanlarda 2 yaşını doldurmamış (kapak atmamış), Kurban vasfı taşımayan hayvanların Kurban satış yerine alınmayacağı ve satışına izin verilmeyeceği ve aykırı durumlarda yasal işlem başlatılacağına ilişkin, çadır ya da padokları kiralama yetkisine sahip Kurban satış yeri yetkilileri tarafından hayvan sahibi ya da çadır sahibinden, Kurban Hizmetleri Tebliğinin ekinde bulunan (EK-4) “Kurban Satış Yeri Taahhütnamesi” alınarak arşivlenmesine, yapılan denetimlerde Kurban için uygun olmayan hayvanlar bulunduğu tespit edilirse ilgili hayvanlar (X) işareti ile işaretlenmesine, Kurban satış yerinin muhtelif yerlerine (X) işareti taşıyan hayvanların Kurban olmaya uygun olmadığına dair bilgilendirme afişlerinin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce çıkartılarak asılmasına;

14) Kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanarak kullanıma açılan “HaySag” isimli küpe sorgulama mobil uygulaması üzerinden küpe numarası girilerek hayvanların ırk, cinsiyet ve yaş bilgilerinin sorgulanabileceği konusunda vatandaşlarımızın ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce bilgilendirilmesine;

15) Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvanların sevklerinin kontrol ve denetim altına alınabilmesi amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bucak Belediyesi Zabıta Ekipleri ile sıkı iş birliği ve koordinasyon sağlanarak, belgesiz hayvan hareketlerini önlemek için yol kontrol ve denetim sayısının artırılmasına;

16) Hayvancılık işletmelerinden doğrudan yapılan satışlar hariç olmak üzere; kurbanlık hayvanların sadece komisyonumuzca belirlenen satış yerlerinde ve özel kurban kesimi yapılacak işletmelerde alınıp satılmasına; komisyonca belirlenen yerler dışında kurbanlık hayvan alım-satım ve kesimine müsaade edilmemesine; bu konuda yetiştiriciler ve satıcılara Bucak Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Müftülük tarafından bilgilendirme yapılmasına;

17) Özel ve Tüzel Kurban Satış ve Kesim Yerleri için müracaat edeceklerin 12.06.2023 tarihine kadar İlçe Müftülüğümüze dilekçe ile başvurmalarının alınmasına;

18) Kurbanlık hayvanların; Tarım ve Orman Bakanlığından şartlı onay/onay belgesi almış kesimhaneler ile Komisyonların belirlediği kesim yerlerinde “Kasaplık Belgesi” veya Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kurslarından alınmış “Kurs Bitirme Belgesi” olanlar tarafından; mahallerde ve belirlenmiş kesim yeri bulunmayan yerlerde ise cadde, sokak ve parka bakmamak kaydıyla kendi bahçelerinde usulüne uygun olarak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde ehil kişilerce kesilmesine;

19) ‘’Kasaplık Belgesi’’ veya ‘’Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kurslarından alınmış Kurs Bitirme Belgesi ile ‘’Hijyen Belgesi’’ olmayan işletme ve şahısların bu belgelerini almaları için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce kursların açılmasına ve duyurularının yapılmasına;

20) Kurban satış ve kesim yerleri için başvuru yapan özel ve tüzel kişilerin taleplerini değerlendirmek, gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarına dair kontrolleri ve denetimleri yapmak, satış ve kesim yerlerini tebliğ hükümlerine göre inceleyerek komisyona rapor sunmak üzere;

1- Volkan TOPRAK (Bucak Belediyesi Veterineri)
2- Fedai ÖZTÜRK (VHKİ-Bucak İlçe Müftülüğü)
3- Harun YARIKAN (Veteriner Hekim-Bucak İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğü)
4- Erkan BAYAT (Sağlık Memuru-Bucak İlçe Sağlık Müdürlüğü)
5- İbrahim Bilal ÖNDEN ve İsmail ÜNLÜCAN (Zabıta- Bucak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü)’dan oluşan “Kurban Kontrol ve Denetim Birimi” kurulmasına;

21) Kurban Bayramında kesim yerlerini denetlemek üzere Bucak Belediyesince ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yeteri kadar Veteriner-Hekim, Zabıta, Araç ve Şoförler görevlendirilmesine;

22) Kurban bayramı süresince kesilen küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara ait kulak küpelerinin TÜRKVET veri tabanından düşülebilmesi için, mezbahalar dışında komisyonlarca belirlenen kurban kesim yerlerinde izin verilen kişi ya da kurumlarca kesilen hayvanların tamamının küpelerinin kesim yeri sorumluları tarafından toplanarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilmesine, komisyonca belirlenen yerler dışında mahallelerde (cadde, sokak vb umuma mahsus yerler dışında, dışarıdan görülmeyecek şekilde kurban sahiplerinin kendi bahçelerinde) ehil kişilerce kesilecek hayvanların küpelerinin ise kurban sahiplerince muhtarlıklara teslim edilmesine;

23) İlçemiz Belediyesince ilgili karar, yönetmelik, tebliğ, komisyon kararları ve 09/08/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili maddelerinin uygulanmasını sağlamak maksadıyla, 2023 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğin 15’inci maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde kurban kesim yerlerinde Bucak Belediyesince çevre kirliliğini önleyici tedbirleri içeren bir yönetim planı hazırlanarak uygulanmasına;

24) Belirlenen şartlara uygun özel mülklerinde kurban kesecek olanların en az 1 metre çukur açarak kurban atıklarını gömmesi veya belediyenin gösterdiği alana götürmesine;

25) Kurban kesim ücretlerinin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,

a) Küçükbaş Komple Kesim Ücreti : 500 TL
b) Büyükbaş Kesim Ücreti : 500 TL
c) Büyükbaş Komle Kesim Ücreti :2000 TL

26) Kurban kesim yerlerinde yoğunluk yaşanmaması için işletme sahibince kurban sahiplerine randevu verilerek, randevunun SMS yolu ile bildirilmesine;

27) İlgili mevzuat ve Kurul\Komisyon Kararlarına aykırı hareket edenler hakkında kanun maddesinde belirtilen cezai işlemlerin ilgili kurumlarca uygulanmasına;

28) Cezai İşlemler

2872 sayılı Kanunun 8. maddesinde yer alan hususlara aykırı hareket edenlere ilgili kurumlarca;
a) Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlem almayanlara 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (s) bendi gereğince, tebliğde de belirtilen 3.036-TL idari cezası,
b) Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (j) bendi gereğince; toplu kesimler için 293.188-TL bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 7.283-TL idari para cezası,
c) 24/06/2004 tarihli ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunun 10. uncu Maddesine göre, satılırken ; hayvanların sağlıklarının iyi, barındıkları yerin temiz sağlık şartlarının uygun olması zorunlu olup bu hükme aykırı hareket edenlere aynı kanunun 28. maddesinin (f) bendi gereğince 1.518 TL idari para cezası uygulanır.
ç) 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasına göre; hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, temizlik kurallarına uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanlarının kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere aynı kanunun 28 nci maddesinin (h) bendi gereğince hayvan başına 6.375-TL idari cezası,
d) 5199 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere aynı Kanunun 28 inci maddesinin (h) bendi gereğince hayvan başına 15.939-TL idari para cezası,
e) 5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre; hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı sıcağa-soğuğa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasak olup bu hükme aykırı davrananlara aynı Kanunun 28 inci maddesinin (j) bendi gereğince 4.554-TL idari para cezası,
f) 5199 sayılı kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) bendine göre; kesin olarak öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlarına müdahalede bulunmak yasak olup bu hükme aykırı davrananlara aynı Kanunun 28/A maddesine göre 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası;
uygulanmasına;
Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.

Bu içerik size ne hissettirdi?

 • 2
  BEĞENDİM
 • 1
  ALKIŞ
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ÜZÜLDÜM
 • 0
  KIZDIM
 • 0
  ŞAŞIRDIM
 • 0
  BEĞENMEDİM
 • 0
  GÜLDÜM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile ilgili henüz yorum yazılmamış

İlgili Haberler

Türkiye'de Hayvancılığın Ruhsat Sorunu! Bayramı sakın beklemeyin
İş Dünyası

Türkiye'de Hayvancılığın Ruhsat Sorunu! Bayramı sakın beklemeyin

Antalya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı İlhan Ayhan, Türkiye'de hayvancılık yapan üreticilerin işletmelerinin yüzde 95'inin ruhsatsız olduğunu açıkladı. Detaylar haberimizde...

Kurbanlık Fiyatları Uçuşa Çıktı: Eskişehir'de 25 Bin Lira!
Bölgesel

Kurbanlık Fiyatları Uçuşa Çıktı: Eskişehir'de 25 Bin Lira!

Eskişehir’de Kurban Bayramı’na yaklaşık 1 ay kala küçükbaş fiyatları 10 bin ile 25 bin lira arasında değişirken koyunun ortalama canlı baskül kilogram fiyatı 140, kuzunun ise 240 lira.

Sakarya’da  1 ton 600 kilogram ağırlığındaki ‘Paşa’ isimli tosun alıcısını bekliyor
Bölgesel

Sakarya’da 1 ton 600 kilogram ağırlığındaki ‘Paşa’ isimli tosun alıcısını bekliyor

Sakarya’da Kurban Bayramı öncesinde 1 ton 600 kilogram ağırlığındaki ‘Paşa’ adı konulan tosun, 750 bin TL’ye satışa çıkarıldı. Fiyatı, ikinci el otomobiller ile yarışan tosun alıcısını bekliyor.

Kurban Bayramı'na Az Kaldı! Kurbanlık alacakları kara kara düşündüren fiyatlar
Bölgesel

Kurban Bayramı'na Az Kaldı! Kurbanlık alacakları kara kara düşündüren fiyatlar

2024 Kurban Bayramı'nda keseceğiniz kurbanlığın fiyatını merak ediyor musunuz? Dana, koç, koyun ve keçi fiyatları ne kadar oldu? Büyükşehirlerde kurban fiyatları daha yüksek! İstanbul, Ankara ve İzmir'de kurbanlık fiyatları ne kadar?

Sivas Ticaret Borsası: Kurban Bayramı Kesim ve Fiyatları Açıklandı
Yaşam

Sivas Ticaret Borsası: Kurban Bayramı Kesim ve Fiyatları Açıklandı

Sivas Ticaret Borsası tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban kesimi ve fiyatları açıklandı.

Kırşehir'de Kurban Bayramı hazırlıkları
Bölgesel

Kırşehir'de Kurban Bayramı hazırlıkları

Kırşehir'de, tarihi eski zamanlara dayanan Uzun Çarşı'da Kurban Bayramı hazırlıkları başladı.