Burdur

Burdur Hatiboğlu Ailesi’nin İlim ve İrfan Geleneği MAKÜ’de Anıldı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İlahiyat Fakültesi, “Burdur’da İlim ve İrfan Geleneği: “Hatiboğlu Ailesi” Ulusal Sempozyumu” düzenledi. Sempozyumda, Hatiboğlu ailesinin ilim ve irfan geleneği alanındaki çalışmaları ele alındı.

Burdur Hatiboğlu Ailesi’nin İlim ve İrfan Geleneği MAKÜ’de Anıldı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İlahiyat Fakültesi ‘Burdur’da İlim ve İrfan Geleneği: “Hatiboğlu Ailesi” Ulusal Sempozyumu’nu düzenledi.

MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu’nda düzenlenen sempozyum saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Program daha sonra İlahiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Cankut’un Kur’an tilaveti okuması ve sempozyum düzenleme kurulu adına Prof. Dr. Veli Atmaca’nın açılış konuşması ile devam etti.

Sempozyumda Rektör Prof. Dr. Hüseyin Dalgar da bir konuşma yaptı. Vefa dolu bu programda bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek sözlerine başlayan Prof. Dr. Dalgar, “Burdur’umuzun yetiştirdiği, hala kökleri Burdur’da olan kıymetli hocamızın muhterem merhum babaları Hatip hocamız ve kıymetli merhum kardeşi Ahmet hocamızın burada anılıyor olması çok önemli ve değerli diye düşünüyorum. Kıymetli hocamız merhum babalarından aldıkları o zengin kütüphane, sürekli cemaatle namaz kılınan o ev ve bugünlere gelmiş bu kadar değerli isim Burdur’umuzun medarı iftiharı bu güzel aile. Türkiye’nin birçok yerinden onları anmak için, onurlandırmak için talebeleri burada toplanmış. Biz de bu değerlere sahip olduğumuz için onlar kadar gururluyuz” ifadelerini kullandı.

Burdur eğitim-öğretimde gerçekten uzun yıllar Türkiye’de derece yapmış bir şehir. Eskisi kadar belki birinciliklerimiz olmasa da eğitim-öğretime çok önem veren, çocukların okumasına çok önem veren bir şehir. Aklıma ilk bu geldi. 1930lardan, 1940lardan böyle alimlerin, babadan kütüphane devralan insanların olduğu bir şehrin böyle eğitim-öğretimde önde olması hiç şaşırtıcı değil. Çünkü kıymetli hocalarımızın kökleri hala burada. Demek ki bu yeni nesil de bu ilmi kökten besleniyor ve başarı öyle geliyor. Bu yönüyle bu tür toplantıların hem vefa örneği olması hasebiyle hem de bu kadar uzun yıllara dayanan bir aile geleneği ve ilmi birikimin daha anlaşılır olması kılınması nedeniyle çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle bölgedeki insanlarımız tarafından, akademi tarafından daha iyi anlaşılması açısından çok önemli. O nedenle böyle bir organizasyonun üniversitemizde yapılmasından dolayı son derece memnuniyet duyduğumu tekrar ifade etmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından program Teşrif Paneli ile devam etti. Başkanlığını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Azmi Özcan’ın yaptığı panelde, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Said Hatiboğlu, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Karaçam tarafından Kur’ân-ı Kerim Kıraati Üzerine Bazı Değerlendirmeler, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Cihat Tunç tarafından Kader İnancı Bakımından İnsanların “Alın Yazısı” Tasavvurunun Yanlışlığı, Akdeniz Üniversitesi Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Yakıt tarafından Hatiboğlu Ailesine Yakut’un Düşürdüğü Tarihler konulu sunumlar gerçekleştirildi.

Sempozyum, Hatıbzâde Hacı Mehmed Re’fet Efendi konulu birinci oturumla devam etti. Oturum başkanlığını MAKÜ İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Veli Atmaca’nın yaptığı oturumda Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmed Said Hatiboğlu tarafından Hatibzâde Hacı Mehmed Re’fet Efendi’nin Hayatı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bünyamin Erul tarafından Mehmed Re’fet Efendi’nin Kütüphanesi ve İlmî Dirâyeti, MAKÜ İlahiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ömer Dilmen tarafından Mehmed Re’fet Efendi’nin “Ana Kaynaklarına Göre İslâm Dini Usûl ve Tatbikat” Kitabı Üzerine Değerlendirmeler konulu sunumlar gerçekleştirildi.

Program Prof. Dr. Mehmed Said Hatiboglu’nun hayatı konulu ikinci oturum ile devam etti. Oturum başkanlığını MAKÜ İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şükrü Keyifli’nin yaptığı oturumda Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal tarafından M. Said Hatiboğlu’nun Hayatı, İslâm Düşünce Enstitüsü (IDE) Kurucu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez tarafından M. Said Hatiboğlu ve İlim Ahlakı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Özafsar tarafından M. Said Hatiboğlu’nun İlmî Zihniyeti, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Yıldırım tarafından M. Said Hatiboğlu’na Göre Dünya Hayatı, Zühd Anlayısı ve Dünyaya Bakısı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Sevinç tarafından M. Said Hatiboğlu’nun Sanat Yönü (Cilt, Hat ve Mûsikî) konulu sunumlarını gerçekleştirdiler.

Prof. Dr. M. Saıd Hatıboğlu’nun İlmî Yönü konulu üçüncü oturum ile süren programda oturum başkanlığını MAKÜ İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Nurettin Çalışkan yaptı. Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Birinci tarafından M. Said Hatiboğlu’nun Kütüphanesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. M. Hayri Kırbaşoğlu tarafından Çağdaş Bir Âlimin Bilimsel Anatomisi: Zihniyet ve Metot, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Suat Koca tarafından M. Said Hatiboğlu’nun Yayımlanmış ve Yayımlanmayan Eserleri, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Dere tarafından M. Said Hatiboğlu’nun Batılı Sarkiyat Çalışmalarına Yaklaşımı - Tahlil, Tenkit ve Katkı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Dr. Recep Gürkan Göktaş tarafından Eleştiren ve Eleştirilen Bir İlim Adamı Olarak M. Said Hatiboğlu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Enbiya Yıldırım tarafından Ebu Gudde’nin M. Said Hatiboğlu’na Mektupları, MAKÜ İlahiyat Fakültesi Dr. Ögr. Üyesi Ebru Koçak tarafından ise Bir Meşruiyet Tartışması Olarak Hilafetin Kureyşliliği Meselesi ve M. Said Hatiboğlu konulu sunumlar gerçekleştirildi.

Ahmed Hatıboğlu ve Mûsıkîmızdeki Yeri konulu dördüncü oturumun başkanlığını MAKÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zeki Nacakcı yaptı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Fatih Koca tarafından Ahmed Hatiboğlu’nun Hayatı, Yetişmesi, Sanat Anlayışı, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Emrah Hatiboğlu tarafından Bir Baba ve Hoca Olarak Ahmed Hatiboğlu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı öğretim üyesi Doç. Dr. Alper Akdeniz tarafından Ahmed Hatiboğlu’nun Türk Mûsikîsi Solfej Eğitimine Katkıları, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Tıraşcı tarafından Burdur Mevlidi ve Ahmed Hatiboğlu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Dr. Ögr. Üyesi Mustafa Asım Akkuş tarafından ise Ahmed Hatiboğlu’nun Tasavvuf Mûsikîsine Katkısı konulu sunumlar gerçekleştirildi.

Program kapsamında Ahmed Hatiboğlu anısına Tasavvuf Mûsikîsi Konseri de gerçekleştirildi. MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen konserde Fatih Koca, Emrah Hatiboğlu, Erdoğan Ateş, Mehmet Tıraşçı, Alper Akdeniz, M. Asım Akkuş, Muhammet Sevinç, Furkan Ceylan, Hasan Özayrancı, Buğra Sercan Sahil, Burdur Tasavvuf Müsikisi Kadrosu gibi sevilen musikişinas sanatçıları yer aldı.

Burdur Hatiboğlu Ailesi’nin İlim ve İrfan Geleneği MAKÜ’de AnıldıBurdur Hatiboğlu Ailesi’nin İlim ve İrfan Geleneği MAKÜ’de AnıldıBurdur Hatiboğlu Ailesi’nin İlim ve İrfan Geleneği MAKÜ’de AnıldıBurdur Hatiboğlu Ailesi’nin İlim ve İrfan Geleneği MAKÜ’de AnıldıBurdur Hatiboğlu Ailesi’nin İlim ve İrfan Geleneği MAKÜ’de AnıldıBurdur Hatiboğlu Ailesi’nin İlim ve İrfan Geleneği MAKÜ’de AnıldıBurdur Hatiboğlu Ailesi’nin İlim ve İrfan Geleneği MAKÜ’de AnıldıBurdur Hatiboğlu Ailesi’nin İlim ve İrfan Geleneği MAKÜ’de AnıldıBurdur Hatiboğlu Ailesi’nin İlim ve İrfan Geleneği MAKÜ’de AnıldıBurdur Hatiboğlu Ailesi’nin İlim ve İrfan Geleneği MAKÜ’de AnıldıBurdur Hatiboğlu Ailesi’nin İlim ve İrfan Geleneği MAKÜ’de AnıldıBurdur Hatiboğlu Ailesi’nin İlim ve İrfan Geleneği MAKÜ’de AnıldıBurdur Hatiboğlu Ailesi’nin İlim ve İrfan Geleneği MAKÜ’de Anıldı

Bu içerik size ne hissettirdi?

 • 9
  ALKIŞ
 • 6
  SEVDİM
 • 6
  BEĞENDİM
 • 0
  ÜZÜLDÜM
 • 0
  KIZDIM
 • 0
  ŞAŞIRDIM
 • 0
  BEĞENMEDİM
 • 0
  GÜLDÜM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile ilgili henüz yorum yazılmamış

İlgili Haberler

Çukurca kilimleri sergilendi, büyük beğeni topladı
Etkinlik

Çukurca kilimleri sergilendi, büyük beğeni topladı

Hakkari’nin Çukurca Kaymakamlığı Aile Destek Eğitim Merkezi’nde (ADEM) dokunan kilimler İstanbul’da sergilendi.

Atılım Üniversitesinde “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Bilim Kadınları ve Araştırma“ paneli
Bölgesel

Atılım Üniversitesinde “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Bilim Kadınları ve Araştırma“ paneli

Atılım Üniversitesinde "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Bilim Kadınları ve Araştırma" paneli gerçekleştirildi.

Muratpaşa’da web yazılım eğitimleri için başvurular alınmaya başladı
Bölgesel

Muratpaşa’da web yazılım eğitimleri için başvurular alınmaya başladı

Muratpaşa Belediyesi’nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nde (ASSİM), 18 yaş ve üzeri için web yazılım eğitimleri başvuruları başladı.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü genç basketbolcuları, U18 ve Büyük Erkekler Ligi’nde play-off’lara kaldı.
Spor

Kepez Belediyesi Spor Kulübü genç basketbolcuları, U18 ve Büyük Erkekler Ligi’nde play-off’lara kaldı.

Altyapıdan yetişen Kepez Belediyesi Spor Kulübü genç basketbolcuları, hem U18 hem de EBBL (Erkek Büyük Basketbol Ligi) gruplarından çıkarak play-off’larda oynamayı garantiledi. Her iki ligde haftada 2 ya da 3 maça çıkan gençler, kendilerinden yaşça büyük ve deneyimli ağabeylerinden oluşan takımlardan puanlar topluyor

Üniversiteler Arası Bölgesel Ligler Futbol Turnuvası başlıyor
Etkinlik

Üniversiteler Arası Bölgesel Ligler Futbol Turnuvası başlıyor

Türkiye Üniversiteler Spor Federasyonu’nun düzenlediği, EBYÜ’nün ev sahipliği yaptığı Üniversiteler Arası Bölgesel Ligler Futbol Turnuvası açılış töreni EBYÜ Yanlızbağ Yerleşkesi futbol sahasında gerçekleşti.

Ankara'da Düzenlenen Tanıtım Günleri: Ardahan Valisi Katıldı
Yaşam

Ankara'da Düzenlenen Tanıtım Günleri: Ardahan Valisi Katıldı

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Ankara’da Düzenlenen Ardahan İli ve İlçelerinin Tanıtım Günleri etkinliğine katıldı.