Esma Özdaşlı Kimdir?

Esma Özdaşlı haberleri, Esma Özdaşlı'ya ait son dakika haberleri ve Esma Özdaşlı'nın hayatı ve biyografisini buradan okuyabilirsiniz.

Esma Özdaşlı Haberleri

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapan Esma Özdaşlı, 28. Dönem MHP Burdur Milletvekili Aday Adayı oldu.

MHP Burdur Milletvekili Aday Adayı Esma Özdaşlı kimdir?

Esma Özdaşlı, 2005 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden lisans derecesiyle mezun oldu. Esma Özdaşlı, Süleyman Demirel Üniversitesi’nden 2008 yılında “Rus Dış Politikasını Şekillendiren Temel Dinamikler Çerçevesinde Rusya Federasyonu-Orta Asya Türk Cumhuriyetleri (Türkistan) ilişkileri (1991-1999)” başlıklı teziyle yüksek lisans ve 2012 yılında “Stratejik Ortaklık Kavramı ve Azerbaycan’ın İsrail Politikası“ başlıklı teziyle doktora derecesini almıştır. 11 Kasım 2020’de ise Uluslararası İlişkiler alanında Doçent unvanını almıştır.

Türkiye ve Azerbaycan’daki Stratejik Araştırma Merkezleri’nde yazıları yayımlanmış olan, ulusal ve uluslararası dergilerde de birçok makalesi bulunan Özdaşlı’nın başlıca telif eserleri; “İsrail’in Orta Asya (Türkistan) Türk Cumhuriyetleri ile İlişkileri”, “Stratejik Ortaklık Kavramı Bağlamında İsrail Azerbaycan İlişkileri”, “Ermenistan Dış Politikası (1991-2019) (eds.)” ve TASAV tarafından yayımlanan “Türkiye’de Kadın: Siyasi, Sosyal ve Kültürel Alanda Değişim” başlıklı kitaplardır. Ayrıca Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV) ve TÜRKGÜN Gazetesi’nde dış politika konularında köşe yazıları yayımlamakta; başta Bengü Türk TV olmak üzere Türkiye ve Azerbaycan’da yayın yapan ulusal kanallarda televizyon programlarında yer almaktadır.
2006 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlayan Özdaşlı, 2009-2012 yılları arasında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi olarak çalışmıştır. 2012-2023 yılları arasında ise Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapmıştır. Özdaşlı 2019-2023 yılları arasında Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı, 2012-2019 yılları arasında ise Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olarak görev yapmıştır.

YAYINLANMIŞ BAZI ESERLERİ:

KİTAPLAR

Esma Özdaşlı, Türkiye’de Kadın: Siyasi, Sosyal ve Kültürel Alanda Değişim, TASAV, Ankara, 2022.

Ermenistan Dış Politikası (1991-2019), Ed. Esma Özdaşlı ve Hatem Cabbarlı, Nobel, Ankara, 2016.

Esma Özdaşlı, İsrail’in Orta Asya (Türkistan) Türk Cumhuriyetleri ile İlişkileri, Nobel, 2020.

Esma Özdaşlı ve Timuçin Kodaman, Stratejik Ortaklık Kavramı Bağlamında İsrail Azerbaycan İlişkileri, Orion, Ankara, 2016.

MAKALELER ve KİTAP BÖLÜMLERİ

Esma Özdaşlı ve Hasan Fatih Seval, “Türk-Rus İlişkilerine Psikopolitik Bir Bakış”, Rusya Federasyonu’nun Dış Politikası, Ed. Osman Ağır ve Ainur Nogayeva, Nobel Yay., Ankara, 2022.

Esma Özdaşlı, “Stratejik İşbirliği Bağlamında Azerbaycan-İsrail İlişkileri ve Karabağ”, 2020 Karabağ Savaşı, Ed. Ali Samir Merdan, Nobel, Ankara, 2022.

Esma Özdaşlı, “Erkek Egemen Bir Alan Olarak Diplomaside Kadın”, Ed. Türkiye’de Kadın: Siyasi, Sosyal ve Kültürel Alanda Değişim, TASAV, Ankara, 2022.

Esma Özdaşlı, “Uluslararası Hukuk Açısından II. Karabağ Savaşı ve Sonrasında Ermenistan’da Çocuk Asker Kullanımı”, Diplomasi Platformu Dergisi, 2022.

Esma Özdaşlı, “Bağımsızlığını Yeniden Kazanışının Otuzuncu Yılında Azerbaycan”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Cilt: 129, Sayı: 255, 2021.

Esma Özdaşlı, “1990’lı Yıllarda Asılsız Ermeni Soykırım İddiaları ve Türk Dış Politikası’na Etkileri”, Türk Dış Politikası (1990’lı Yıllar), Der. Serkan Kekevi ve Ömer Kurtbağ, Berikan, Ankara, 2020.

Esma Özdaşlı ve Diren Doğan, “Importance of Azerbaijan and Central Asia in EU Energy Security”, Handbook of Research on Social and Economic Development in the European Union, IGI Global, 2020.

Esma Özdaşlı, “2000’li Yıllarda Asılsız Ermeni Soykırım İddiaları ve Türk Dış Politikası’na Etkileri”, Türk Dış Politikası (2000’li Yıllar), Der. Serkan Kekevi ve Ömer Kurtbağ, Berikan, Ankara, 2020.

Esma Özdaşlı, “Foreign Policy of the Azerbaijan Democratic Republic Amid International Developments”, Discover Azerbaijan Irs, 2019.

Esma Özdaşlı, “Hocalı Soykırımı ile İlgili Türk Kamuoyunun Görüşleri Üzerine Bir Araştırma”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2020.

Esma Özdaşlı, “Bir Dış Politika Aracı Olarak Azerbaycan’ın Enerji Güvenliği ve Politiği”, Turkiz Dergisi, TASAM, 2019.

Timuçin Kodaman, Esma Özdaşlı ve İsa Burak Gonca, “Rusya ve Batı Arasında Ermenistan: Tamamlayıcılık Politikası Çerçevesinde Ermenistan Dış Politikası”, Ermenistan Dış Politikası (1991-2019), Ed. Esma Özdaşlı ve Hatem Cabbarlı, Nobel, Ankara, 2016.

Ali Asker ve Esma Özdaşlı, “Kafkaslarda Ermeni Mezalimi (1905-06) ve “Kanlı Seneler”in Bitmeyen Öyküsü”, Ermeni Araştırmaları Dergisi, 2018.

Yelda Hatice Ongun ve Esma Özdaşlı, “Türkiye Gürcistan İlişkileri”, Geçmişten Günümüze Türkiye-Orta Asya İlişkileri, Nobel Yayınları, 2020.

İsa Gonca Burak ve Esma Özdaşlı, “Kazakistan’in Dış Politika Önceliklerinin Şekillenmesinde Bir Faktör Olarak Çin’in Enerji Talebi”, Avrasya İncelemeleri Dergisi - Journal of Eurasian Studies(AVİD), 2016.

Esma Özdaşlı, “Mahkûm Milletlerin Hapisanesinde Bir Aydın Bahtiyar Vahabzade Hayatı Fikirleri Ve Türkiye ye Bakışı”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016.

Esma Özdaşlı, “Kafkasya’nın Çernobili Metsamor Nükleer Santrali”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, 2016.

Esma Özdaşlı, “İsrail’in Yeni Çevre Stratejisinde Güney Kafkasya”, BİLİG, Sayı 82, 2017.

Esma Özdaşlı, “Turkey Azerbaijan Relations After Armenian Initiative Two Steps Forward One Step Back”, International Journal of Academic Research, 2015.

Esma Özdaşlı, “Avrupa Komşuluk Politikası Çerçevesinde Avrupa Birliği Ermenistan İlişkileri”, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2016.

Esma Özdaşlı, “Ermeni Açılımı Sonrası Azerbaycanlı Üniversite Öğrencilerinin Türkiye Azerbaycan İlişkilerine Bakışına Yönelik Bir Araştırma”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2015.

Esma Özdaşlı, “Çin’in Yeni İpek Yolu Projesi ve Küresel Etkileri”, Turkish Studies, Cilt 10, Sayı 14, 2015.

Esma Özdaşlı, “Çin ve Rusya Federasyonu’nun Perspektifinden Şanghay İşbirliği Örgütü”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012.

Timuçin Kodaman, Selim Kanat, Esma Özdaşlı, Mustafa İlboğa ve Bahadır Hamza Eser, “Avrupa Birliği Bilinç Düzeyinin Ölçülmesi Isparta İli Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi-Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2008.

 

MHP Burdur Milletvekili adayları Bucak'ta Muhtarlar ile Buluştu
Bölgesel

MHP Burdur Milletvekili adayları Bucak'ta Muhtarlar ile Buluştu

MHP Burdur Milletvekili Adayları Servet Olpak, Andaç Özdemir ve Esma Özdaşlı Burdur'un Bucak ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

MHP Burdur adaylarından Bucak'ta tam kadro çalışma
Bölgesel

MHP Burdur adaylarından Bucak'ta tam kadro çalışma

MHP Burdur Milletvekili Adayları Servet Olpak, Andaç Özdemir ve Esma Özdaşlı, seçim ziyaretlerini Bucak'ta sürdürdü.

MHP Burdur Milletvekili adayları Kızılkaya'da
Bölgesel

MHP Burdur Milletvekili adayları Kızılkaya'da

MHP Burdur Milletvekili adayları Servet Olpak, Andaç Özdemir ve Esma Özdaşlı teşkilatla birlikte Burdur Bucak Kızılkaya'da SKM açılışına katıldılar.

MHP Burdur Milletvekili adayları Yeşilova'da
Bölgesel

MHP Burdur Milletvekili adayları Yeşilova'da

Burdur'da MHP Milletvekili Adayları, dur durak bilmeden seçim ziyaretlerini bayramda Yeşilova'da sürdürdü.

Burdur'da 89 yıl sonra ilk olur mu? 9 kadın aday yarışacak
Bölgesel

Burdur'da 89 yıl sonra ilk olur mu? 9 kadın aday yarışacak

Türkiye'de hiç kadın milletvekili çıkaramayan 20 ilden biri olan Burdur'da 9 kadın aday, genel seçimlerde yarışacak.

MHP Burdur Milletvekili adayları, Burdur Sanayisinde
Bölgesel

MHP Burdur Milletvekili adayları, Burdur Sanayisinde

MHP Burdur Milletvekilleri Servet Olpak, Andaç Özdemir ve Esma Özdaşlı Burdur'u karış karış gezmeye, vatandaşlar ve esnaflarla buluşmaya devam ediyor.

MHP Burdur Milletvekili adayları Burdur Sanayisinde
Bölgesel

MHP Burdur Milletvekili adayları Burdur Sanayisinde

MHP Burdur Milletvekili adayları Servet Olpak, Andaç Özdemir ve Esma Özdaşlı, Burdur'u karış karış gezmeye devam ediyor.

MHP Burdur Milletvekili adaylarını, Söğüt Halkı bağrına bastı
Bölgesel

MHP Burdur Milletvekili adaylarını, Söğüt Halkı bağrına bastı

MHP Burdur Milletvekili adayları Servet Olpak, Andaç Özdemir ve Esma Özdaşlı dur durak bilmeden ziyaretlerini sürdürüyor.

MHP Burdur Milletvekili adaylarından Çavdır'a çıkartma
Bölgesel

MHP Burdur Milletvekili adaylarından Çavdır'a çıkartma

MHP Burdur Milletvekili adayları Servet Olpak, Andaç Özdemir ve Esma Özdaşlı Çavdır'da vatandaşlarla bir araya geldi.

MHP Burdur Milletvekili adayları Gölhisar'da vatandaşlarla buluştu
Bölgesel

MHP Burdur Milletvekili adayları Gölhisar'da vatandaşlarla buluştu

Burdur MHP Milletvekili adayları Servet Olpak, Andaç Özdemir ve Esma Özdaşlı Gölhisar'da yoğun ilgi ile karşılandı.

Gölhisar'da üç hilal üç vekil rüzgarı
Bölgesel

Gölhisar'da üç hilal üç vekil rüzgarı

MHP Burdur'da seçim startını verdi. Gölhisar'da Milletvekili adayları Servet Olpak, Andaç Özdemir ve Esma Özdaşlı'nın katılımıyla SİM açılışı yapıldı. İşte detaylar ve konuşmalar...

Burdur'da MHP adayları sahada
Bölgesel

Burdur'da MHP adayları sahada

Burdur MHP Milletvekili adayları sabah saatlerinde başlattıkları ziyaret turlarını gece geç saatlere kadar sürdürürken, morallerin yüksek yüzlerin güldüğü görülüyor.

Burdur MHP Milletvekili A. Adayı  Esma Özdaşlı Bucak'ta
Bölgesel

Burdur MHP Milletvekili A. Adayı Esma Özdaşlı Bucak'ta

Burdur MHP Milletvekili Aday Adayı Doç. Dr. Esma Özdaşlı, Burdur'un Bucak ve Gölhisar İlçelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Burdur Milletvekili A. Adayı Esma Özdaşlı Gölhisar'da
Bölgesel

Burdur Milletvekili A. Adayı Esma Özdaşlı Gölhisar'da

Burdur MHP Milletvekili Aday Adayı Doç. Dr. Esma Özdaşlı, Burdur'un Gölhisar ilçesi ziyareti kapsamında Orallar Plaza'yı ziyaret etti.

MAKÜ'nün Başarılı öğretim üyesi MHP Burdur'dan aday adayı
Bölgesel

MAKÜ'nün Başarılı öğretim üyesi MHP Burdur'dan aday adayı

11 yıldır Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde görev yapmakta olan Doç. Dr. Esma Özdaşlı, Burdur'dan milletvekili adayı olmak için MHP Burdur'a başvuruda bulundu.